Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cena predsedu PSK

Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Obrázok - Cena predsedu PSKCena predsedu PSK je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky a cudzích štátnych príslušníkov, jednotlivcov alebo kolektívov za mimoriadny prínos a významné výsledky, ktorí v príslušnom roku prispeli k oživeniu ekonomiky PSK a zníženiu nezamestnanosti, prípadne sa zasadili o obohatenie ľudského poznania v oblasti, školstva, vedy, výskumu a techniky, doma či v zahraničí dosiahli pozoruhodné výsledky na poli kultúry, umenia a športu, zaslúžili sa doma či v cudzine o propagáciu PSK, alebo s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.

 

Cenu predsedu PSK (od roku 2005) tvorí voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami. Tento objekt symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine, ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Ľudské srdce – zdroj životnej energie, vitality, je nesené krídlami, ktoré pripomínajú neustále premeny a pohyb. V symbole ľudského srdca ako „Ceny“ je vyjadrená potreba a ocenenie solidarity a empatie v modernej racionálnej spoločnosti.

Cena predsedu PSK (za rok 2004) predstavovala umelecké dielo v tvare otvorenej knihy. Jeho autorkou je Anna Nagyová.

Prehľad jednotlivých ročníkov udeľovania ocenení

formát PDF Zásady udeľovania verejných oceňovaní (účinné od júna 2019) - PDF (103 kB)

 

Publikované: 27.10.2009 / Aktualizované: 15.12.2022 HoreTlačiť