Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bod č. 22

A) Návrh na zmenu Uznesenia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 515/2009 z 32. zasadnutia konaného dňa 2. júna 2009 ku návrhu na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako neoprávnené v rámci dvoch projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu

Predkladá: Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK

 

 

B) Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb Dúbrava

Predkladá: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

 

 

C) Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov

Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením Organizačného odboru Úradu PSK

 

 

 

Ďalšie materiály k tomuto bodu

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.02.2010 / Aktualizované: 04.05.2010 HoreTlačiť