Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dostupnosť elektronických služieb PSK

Plán technických odstávok

Počas uvedených termínov sú plánované technické odstávky ústredného portálu www.slovensko.sk  alebo portálu PSK. Z uvedeného dôvodu nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Technické odstávky portálu www.po-kraj.sk (www.vucpo.sk)

Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity
13.12.2018  12.00 h  13. 12. 2018 o 13.00
 •  plánovaná technická údržba portálu - aktualizácia CMS
15. 5. 2018 15.00 h  16.5.2018 o 00.00 
 •  plánovaná technická údržba celého portálu vrátane dostupnosti elektronických služieb a všetkých webových aplikácií dostupných z verejného internetu
10. 5. 2018 (11. 5. 2018) 15.00 h   11. 5. 2018 o 8.00
 • plánovaná technická údržba celého portálu vrátane dostupnosti elektronických služieb a všetkých webových aplikácií dostupných z verejného internetu
9. 04. 2018 06.00 h 16.00 h
 • plánovaná odstávka celého portálu vrátane dostupnosti elektronických služieb

Technické odstávky ústredného portálu www.slovensko.sk 

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2018

Technické odstávky portálu www.slovensko.sk
Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity
26.05.2020 22.00 - 24.00   Nedostupný portál ÚPVS a nefunkčné elektronické služby.
16. 8. 2018  0:00 h  

Nedostupný portál ÚPVS a nefunkčné elektronické služby.

 • modul CEP - release CEP
 • modul G2G - úpravy DataCollection, doplnenia komponentov
 • modul eForm - opravy
 • modul PK - inštalácia novej verzie služieb
 • modul VKSŽ - oprava
 • modul MOD - úprava textácie
 • modul SPM - release
10. 8. 2018  0:00 h  6:00 h 
 •  modul eDesk - optimalizácia (mimoriadna technická odstávka)
19.7.2018 0:00 h  6:00 h   
14. 7. 2018 0:00 h  6:00 h 
 •  mimoriadna technická odstávka (performance testovanie jedného z modulov)
14. 6. 2018 0:00 h 6:00 h
 • modul CEP - informatívne overenie, D.Signer, synchronizácia s MEF
 • modul G2G - inštalácia novej verzie PospAdmin, Biztalk komponentov
 • modul MED-CUET - nové formuláre, doplnenie zobrazenia nových hodnôt
17. 5. 2018 0:00 h 6:00 h  
19. 4. 2018 0.00 h 6:00 h  
15. 3. 2018 0:00 h 6:00 h  
21. 2. 2018 - 22. 2.
2018
0:00 h 6:00 h
 • modul IAM - úpravy
 • eDesk (kompletný redizajn, hromadné preberanie doručeniek),
 • modul CEP - kontrola prítomnosti podpisu a nepodpísaného objektu
 • modul CUET - optimalizácia indexov
15. 2. 2018 0:00 h 6:00 h
 • odstávka sa neuskutočnila
9. 2. 2018 - 10. 2. 2018 23:55 h 4:55 h
 • modul eDesk (mimoriadna technická odstávka)
2. 2. 2018 23:00 h 23:30 h
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)
1. 2. 2018 0:00 h 6:00 h
 • modul G2G -  zapnutie podpisovania doručeniek z MED
 • modul CEP - aktualizácia, optimalizácia procesov, úprava odpodpísania
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovania a webových služieb
 • modul MED - úpravy
 • modul eDesk - optimalizácia používania schránok
25. 1. 2018 0:00 h 6:00 h
 •  odstávka sa neuskutočnila
5. 1. 2018 - 6. 1. 2018 22:00 h 17:15 h
 • optimalizácia procesov (mimoriadna technická odstávka)

Poznámka

Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované. Aktuálne informácie sú dostupné na stránke https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/plan-odstavok.

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 25.01.2017 / Aktualizované: 26.05.2020 HoreTlačiť