Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sadzobník podľa infozákona (211/2000 Z.z.)

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií 1,66 EUR, je Úradom PSK poskytnutá zadarmo. Poplatok je účtovaný v prípade, ak za poskytnutie informácií presahiane čiastku 1,66 EUR.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  Úrad PSK účtuje oprávneným osobám za:

Formát

Cena

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A4

10 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A4

16 centov

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A3

13 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A3

20 centov

tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3

66 centov

CD alebo DVD 1 kus

66 centov

obálka 1 kus

6 centov

poštové poplatky

podľa cenníka SP

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka ST

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok možno uhradiť:

 • do pokladne Úradu Prešovského samosprávneho kraja,
 • alebo poštovou poukážkou na adresu Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
 • alebo prevodným príkazom na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138.
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 31.01.2017 / Aktualizované: 03.08.2023 HoreTlačiť