Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuality PSK

Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Informácie z diania Prešovského samosprávneho kraja doma i v zahraničí, aktuality, tlačové správy a ďalšie informácie kraja.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. V zmysle platnej legislatívy samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Svojou pôsobnosťou zasahuje do niekoľkých oblastí – doprava, kultúra, zdravotníctvo, sociálne služby, školstvo, šport a starostlivosť o deti a mládež, regionálny rozvoj, územné plánovanie a životné prostredie. Bližšie informácie o konkrétnych kompetenciách PSK nájdete v sekcii Kompetencie.

Informácie z diania PSK doma i v zahraničí získate z webového portálu samosprávy priamo z úvodnej stránky.

Aktuality a tlačové správy

 • Aktuality ponúkajú aktuálne informácie z diania samosprávy a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (stredných škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení).
 • Tlačové správy sú správy tlačového oddelenia PSK k najaktuálnejším témam a podujatiam v rámci kraja.

Mediálna komunikácia

Mediálnou politikou sa PSK snaží aktívne komunikovať so širokou verejnosťou, pričom najväčší dôraz kladie na obyvateľov kraja a inštitúcie, ktoré pôsobia v tomto regióne.

 • Magazín PSK je televízna relácia s mesačnou periodicitou, ktorú vysielajú súkromné regionálne televízie v PSK od mája 2003. Jej cieľom je priblížiť obyvateľom Prešovského regiónu aktuálne dianie v krajskej samospráve. Relácia občanov informuje o zasadnutiach Zastupiteľstva PSK, vysvetľuje zámery a približuje ciele, ktoré chce vedenie samosprávneho kraja dosiahnuť.
 • Župné novinky PSK sú vydávané raz mesačne ako príloha denníka Korzár. Na dvojstrane tohto denníka nájdete najaktuálnejšie informácie a témy daného mesiaca, ktoré sa udiali v PSK.

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa slúži na zverejňovanie informácií týkajúcich sa cenových výmerov, materiálov na pripomienkovanie, odpredaja a prenájmu majetku, prevodu prebytočného majetku, poskytovania dotácií, prístupu k povinným informáciám podľa 211/2000 Z. z., rozpočtu a záverečného účtu PSK, sadzobníka správnych poplatkov, verejného obstarávania, volieb do samosprávy a volieb členov do Rady škôl, všeobecne záväzných nariadení, výberových konaní a voľných pracovných ponúk, zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, podávania žiadostí, podnetov, návrhov a sťažností.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie z činnosti PSK nájdete v Najnovšie na webe, Zastupiteľstvo, Cezhraničné programy alebo Regionálny operačný program.

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, doplňujúce informácie je možné získať prostredníctvom - webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu tlačové oddelenie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Doplňujúce informácie k používaniu tejto elektronickej službmôžete  získať vyplnením nižšie zverejneného elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Kraj bez bariér - pages

Podanie

 


   

Kontakty

Odbor

Kancelária predsedu   
Odbor kultúry
Odbor školstva

Kontakt

Kancelária predsedu
oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Mgr. Daša Jeleňová 
dasa.jelenova@vucpo.sk
051/70 81 135

Ing. Marta Sibalová
marta.sibalova(at)vucpo.sk
051/70 81 139

Odbor kultúry

Mgr. Eva Chlapečková
eva.chlapeckova@vucpo.sk
051/70 81 756

Odbor školstva

Mgr. Jozef Berta
jozef.berta@vucpo.sk
051/70 81 714

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.08.2023 HoreTlačiť