Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Všeobecne záväzné nariadenie

18/2010

VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení

VZN_PSK_18-2010_poskytovanie_prispevkov_skoly - formát PDF (123,11 kB)
Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom 1. novembra 2010. Nariadenie bolo zmenené a doplnené predpismi v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN č.26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015. Aktuálne znenie v zmysle VZN PSK č. 52/2015 je platné od 15. decembra 2015 a účinné od 1. januára 2016.

VZN_PSK_18-2010_poskytovanie_prispevkov_skoly_priloha-01 - formát PDF (18,73 kB)
Príloha č. 1 k pôvodnému zneniu VZN PSK č. 18/2010

vzn_psk_18-2010_poskytovanie_prispevkov_skoly_priloha-02 - formát PDF (22,18 kB)
Príloha č. 2 k pôvodnému zneniu VZN PSK č. 18/2010

vzn_psk_18-2010_poskytovanie_prispevkov_skoly_prilohy-03_06 - formát XLS (92,5 kB)
Prílohy č. 3 - 6 k pôvodnému zneniu VZN PSK č. 18/2010 vo formáte XLS

vzn_psk_18-2010_poskytovanie_prispevkov_skoly_prilohy-03_06 - formát PDF (86,64 kB)
Prílohy č. 3 - 6 k pôvodnému zneniu VZN PSK č. 18/2010 vo formáte PDF

Úplné znenie VZN PSK 18/2010 v platnom znení účinné od 14. 12. 2020 - formát PDF (316,3 kB)
Úplné znenia VZN 18/2010 v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN č.26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019, schválené dňa 14.12.2020.

vzn_psk_18-2010_prispevky-skoly_uplne-znenie2015-dec_podla-vzn52-2015_spolu-prilohy - formát PDF (215,1 kB)
Úplné znenia VZN 18/2010 v zmyle v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN č.26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015.

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 2
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť