Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Všeobecne záväzné nariadenie

36/2013

VZN č. 36/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 36/2013 - formát PDF (34,76 kB)
VZN PSK č. 35/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. októbra 2013 uznesením č. 556/2013 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

Úplne znenie a prílohy č. 1 - 7 k VZN PSK č. 36/2013 - formát PDF (2,01 MB)
V znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22.2.2011, VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6.12.2011 a VZN PSK č. 29/2012 zo dňa 11.12.2012

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 2
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť