Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Všeobecne záväzné nariadenie

27/2012

VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole

VZN PSK č. 27/2012 - formát PDF (202,79 kB)
VZN PSK č. 27/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17. apríla 2012 uznesením č. 312/2012 nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2012. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 13/2008 v znení VZN č. 19/2010, VZN č. 23/2011 a VZN č. 24/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole. VZN PSK č. 27/2012 bolo zmenené VZN PSK č. 31/2013, ktoré schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 12. februára 2013 uznesením č. 461/2013 a nadobúdlo účinnosť dňom 12. februára 2013 (z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na financovanie potrieb územnej samosprávy).

VZN PSK č. 31/2013 - formát PDF (43,43 kB)
Toto VZN bolo schválené 12. 2. 2013 (uznesením Z PSK č. 461/2013), je platné od 12. 2. 2013 a účinné 12. 2. 2013 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na financovanie potrieb územnej samosprávy

Úplné znenie VZN č. 27/2012 v zmysle zmien VZN PSK 31/2013 - formát PDF (83,06 kB)
Toto VZN dopĺňa pôvodné VZN 27/2012.

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 2
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť