Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podania 

Podanie prostredníctvom elektronickej služby PSK

 

Podanie

Každá informačná služba umožňuje podať všeobecné podanie. Prostredníctvom tohto podania je možné získať doplňujúce informácie týkajúce sa danej služby. Tranzakčné služby ponúkajú viacej podaní podľa typu požiadavky. Na stránke danej služby máte možnosť doplniť, stornovať vaše predošlé podanie, poslať odvolanie alebo vzdanie sa odvolania. Ukážka konkrétneho podania
Prostredie elektronických služieb

Po kliknutí na konkrétne podanie budete presmerovaný zo stránky služby (z portálu PSK)na hlavnú stránku podania (do prostredia elektronických služieb PSK - pozri obrázok).
Pre vyplnenie podania sa občan môže:

 • prihlásiťvyplniť podanie s predvyplnením osobných údajov - Prihlásiť sa
 • alebo si zvoliť, že podanie chce vyplniť bez prihlásenia ako fyzická alebo právnická osoba - Pokračovať. (Upozornenie - ak nie ste prihlásený, vaše osobné údaje sa nepredvyplnia.)

Podanie pozostáva:

 • z vyplneného a podpísaného formulára (v niektorých prípadoch nie je nutné formulár podpísať)
 • príloh, ak ich príslušná legislatíva požaduje alebo slúžia na doplnenie zasielaného formulára.

Poznámka: maximálna veľkosť celého podania aj s prílohami nesmie byť väčšia ako 50MB.

Čo všetko obsahuje stránka podania

Podrobnejší popis k jednotlivým častiam, štruktúry stránky pre podanie a prácu s podaním nájdete v časti Štruktúra stránky podania

Uložiť a načítať podanie

Elektronické podanie je možné kedykoľvek stiahnuť na lokálny disk (uložiť) a opätovne si ho načítať v rámci sekcie “Moje Podania”. Odtiaľ je možné si podanie znovu zobraziť kliknutím na tlačidlo “Načítaj”.

Podanie je možné uložiť a opätovne načítať

Odoslať podanie

Podanie je možné odoslať , ak je:

 • Správne vyplnený formulár (stav formulára je „Vyplnený“).
 • Podanie obsahuje nahraté prílohy, ktoré môžu, ale nemusia byť podpísané.
 • Užívateľ je prihlásený.

Po odoslaní podania sa zobrazí stránka s informáciou o úspešnosti/ neúspešnosti odoslania podania.

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 01.04.2016 HoreTlačiť