Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Elektronická identifikačná karta (eID karta) 

Elektronická identifikačná karta (eID karta) je novým  typom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od decembra 2013. eID karta slúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Navyše obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom  prostredí pri využívaní elektronických služieb verejnej správy (e-Government služieb). Pobytové preukazy cudzincov sú tiež vydávané vo forme a s funkčnosťou eID kariet.

Vzor elektronickej identifikačnej karty - predná strana 

Elektronická eID karta je na zadnej strane vybavená elektronickým kontaktným čipom, v ktorom sú uložené údaje uvedené na občianskom preukaze (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia atď.).

Vzor elektronickej identifikačnej karty - zadná strana

V prípade, že sa občan rozhodne využívať eID kartu na prístup k elektronickým službám, zadá si pri podaní žiadosti o vydanie eID karty, resp. pri preberaní karty alebo kedykoľvek počas platnosti eID karty svoj bezpečnostný osobný kód – BOK. BOK je kombináciou šiestich ľubovoľných číslic.

Občanovi vystavením eID karty a zadaním BOK kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby, karta dáva občanovi iba možnosť komunikovať elektronicky. Ak BOK kód nebude občan využívať môže si ho kedykoľvek zablokovať.

Pri vydávaní eID karty si občan môže bezodplatne požiadať o nahratie troch certifikátov, ktoré sa uložia na elektronický čip eID karty. Ide o

 • kvalifikovaný certifikát (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť zaručený elektronický podpis (ZEP),
 • certifikát (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom
 • a šifrovací certifikát (SCA).

K certifikátom na podpisovanie je potrebné si zvoliť ZEP PIN (šesťmiestny kód) a ZEP PUK (osemmiestny kód).

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 27.04.2016 HoreTlačiť