Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Práca s portálom PSK 

Elektronické služby Prešovského samosprávneho kraja

Portál Prešovského samosprávneho kraja je dostupný na stránke www.po-kraj.sk. PSK poskytuje 73 elektronických služieb. Rozlišujeme nasledovné elektronické služby:

 • informačné -  ide o vypublikované informácie, ktoré je možné pozrieť prostredníctvom portálu bez prihlásenia, nevyžadujú eID kartu. Niektoré informačné služby využívajú Geoportál.
 • transakčné - sú dostupné po prihlásení na ÚPVS - pozri Práca s portálom ÚPVS

Ako pracovať s portálom PSK

Práca s portálom PSK:

 

Ako sa dostanem k e-službám PSK?

K e-službám PSK sa môžete dostať viacerými spôsobmi:

 1. Prostredníctvom portálu Ústredného portálu pre verejné služby (ÚPVS)  www.slovensko.sk, po úspešnom prihlásení sa. Viac sa dozviete v časti  Portál ÚPVS.
 2. Z portálu Prešovského samosprávneho kraja
  1. priamo z rozcestníka na www.po-kraj.sk kliknutím na odkaz eE-SLUŽBY alebo
  2. pomocou  priameho odkazu na elektronické služby www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/.

Ako nájdem konkrétnu službu?

Služby na portáli ÚPVS

Ako postupovať pri výbere danej služby prostredníctvom  portálu ÚPVS nájdete v časti Práca s portálom ÚPVS.

Služby na portáli PSK

Na portáli PSK si danú službu môžete zvoliť priamym výberom (z daných oblastí) alebo pomocou vyhľadávania

Priamy výber z oblastí

Ukážka oblastí eslužieb a výber danej služby

Všetky služby sú zatriedené do jednotlivých oblastí podľa zamerania (kompetencií), ktoré sú dostupné na úvodnej stránke Elektronické služby PSK  a pridelené k životným situáciám.
 • Ak sa služba nachádza v "skrátenom" zozname danej oblasti, vyberte ju kliknutím na text.
 • Ak sa v ponuke danej oblasti služba nenachádza, pomocou tlačítka "viac" zobrazte všetky služby pre konkrétnu oblasť a nasledne vyberte požadovanú službu.

Ak danú služnu aj napriek tomu neviete nájsť, môžete použiť vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

Služby na portáli ÚPVS

Ako postupovať pri hľadaní danej služby prostredníctvom  portálu ÚPVS nájdete v časti Práca s portálom ÚPVS.

Služby na portáli PSK

Ukážka rozšíreného vyhľadávania

Konkrétnu službu je možné na portáli PSK aj vyhľadať Základné vyľadávanie služby umožňuje zobrazenie všetkých možností hľadania. Ak chcete zvoliť kontrétne nastavenia vyhľadávania, použite rozšírené vyhľadávanie, ktoré obsahuje tieto základné kritéria pre vyhľadávanie - oblasť, určenie (fyzická alebo právniscká osoba) a životné situácie.

Elektronická služba

Ukážka štruktúry stránky pre danú elektronickú službu

Každá služba má svoju vlastnú stránku, ktorá obsahuje

 • základné informácie k danej službe - skrátený názov, stručná charakteristika služby, konkrétne informácie týkajúce sa danej služby, spôsob získania informácií, kontakty, podania, súvisiaca legislatíva, súvisiace služby
 • doplňujúce informácie a funkcie - tlač, nápoveda, odoberať zmeny, odoslať informácie  na mail, hodnotenie danej služby
 • možnosť samotného elektronického podania.

Podrobnejší popis jednotlivých častí , funkcií  a štruktúry stránky nájdete v časti  Štruktúra stránky elektronickej služby.

Podanie

Každá informačná služba umožňuje podať všeobecné podanie. Prostredníctvom  tohto podania je možné získať doplňujúce informácie týkajúce sa danej služby. Tranzakčné služby ponúkajú viacej podaní podľa typu požiadavky. Na stránke danej služby máte možnosť doplniťstornovať vaše predošlé podanie, poslať odvolanie alebo vzdanie sa odvolania. Ukážka konkrétneho podania

Prostredie elektronických služieb - ukážka

Po kliknutí na konkrétne podanie budete presmerovaný zo stránky služby (z portálu PSK) na hlavnú stránku podania (do prostredia elektronických služieb PSK - pozri obrázok).

Pre vyplnenie podania sa občan môže:

 • prihlásiťvyplniť podanie s predvyplnením osobných údajov - Prihlásiť sa
 • alebo si zvoliť, že podanie chce vyplniť bez prihlásenia ako fyzická alebo právnická osoba - Pokračovať. (Upozornenie - ak nie ste prihlásený, vaše osobné údaje sa nepredvyplnia.)

Podanie pozostáva:

 • z vyplneného a podpísaného formulára (v niektorých prípadoch nie je nutné formulár podpísať)
 • príloh, ak ich príslušná legislatíva požaduje alebo slúžia na doplnenie zasielaného formulára.

Poznámka: maximálna veľkosť celého podania aj s prílohami nesmie byť väčšia ako 50MB.

Podrobnejší popis k jednotlivým častiam, štruktúry stránky pre podanie a prácu s podaním nájdete v časti  Štruktúra stránky podania

Podanie je možné realizovať ako:

 • Podanie s prihlásením - nie je obmedzované a umožňuje užívateľovi plne využívanie všetkých funkcií a možností pre podania. Bližšie informácie o prihlásení nájdete v časti Prihlásenie užívateľa.
 • Podanie bez prihlásenia -  podanie je možné podať a odoslať aj bez prihlásenia, avšak v obmedzenom režime, čo znamená, že nie sú užvateľovi dostupné všetky funkcie a možnosti pre prácu s podaním - napr. uložiť a stiahnuť podanie do počítača a pod.

Podanie je možné uložiť a opätovne načítať 

 

Odoslať podanie

 

Podanie je možné odoslať , ak je:

 • Správne vyplnený formulár (stav formulára je „Vyplnený“).
 • Podanie obsahuje nahraté prílohy, ktoré môžu, ale nemusia byť podpísané.
 • Užívateľ je prihlásený.

Po odoslaní podania sa zobrazí stránka s informáciou o úspešnosti/ neúspešnosti odoslania podania.

Ukážka odoslaného podania - popis nižšie

 

Popis k obrázku - Ukážka odoslaného podania:

 • Informovanie o životnom prostredí
 • Výsledok podania
 • Vaše podanie bolo úspešne odoslané.
 • Späť na portál (hypertextový odkaz)
 • Prejsť do elektronickej schránky na portáli slovensko.sk (s hypertextovým odkazom na posrtál s možnosťou prihlásiť sa do elektronickej schránky používateľa).

 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 27.04.2016 HoreTlačiť