Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Elektronický formulár

Práca s elektronickým formulárom

Elektronický formulár sa vypĺňa online prostredníctvom internetu.

Náhľad prázdneho formulára je možný len pred samotným vyplnením formuláraAk chcete tento formulár uložiť do počítača nevyplnený, musíte tak urobiť ešte pred jeho vypĺňaním. Ak budú vo formulári vyplnené údaje, uloží sa formulár v PDF aj s vyplnenými údajmi.  

Štruktúru a jednotlivé časti formulára nájdete podrobnejšie popísané v časti Štruktúra elektronického formulára. Pred samotným vypĺňaním formulára odporúčame prečítať si jednotlivé vysvetlivky a symboly v časti Vysvetlivky k elektronickému formuláru.

Otvoriť formulár

Formulár pre vyplnenie sa otvorí  kliknutím na odkaz „Vyplniť“  v podaní v časti pre elektronický daný formulár.

Formuláre môžu mať tieto uvedené stavy:

 • nevyplnený - ešte nevyplnený (prázdny) formulár
 • nevyplnený/ čiastočne vyplnený  - rozpracovaný, vyplnený neúplne 
 • vyplnený - s vyplnenými údajmi, správne vyplnený

Zobrazený formulár (vyplnený alebo nevylnený) sa zobrazí v samostatnom okne prehliadača.  Užívateľ má možnosť:

 • zavrieť zobrazenú stránku formulára  (obrázok krížik)
 • zatvoriť bez uloženia
 • vyčistiť údaje 
 • tlačiť
 • skontrolovať
 • uložiť

Import

Ak máme fomulár uložený vo svojom počítači, môžete ho otvoriť (načítať) pomocou príkazu Import. Import môže realizovať prihlásený aj neprihlásený užívateľ.
Predpokladom pre úspešný import formulára je formát xml.

 1. Kliknúť na „Import“
 2. Internetový prehliadač ponúkne možnosť nahrať formulár z počítača. Po výbere formulára typu XML a potvrdení, sa formulár nahrá do podania. Stav formulára sa zmení na „Naimportovaný“ . Keď je stav formulár v stave „Naimportovaný“ nie je možné ho podpísať a odoslať podanie.

 3. Užívateľ môže ďalej pracovať na vytvorení podania výberom - ZobraziťExportovaťZrušiťNahrať súbor

Vyplniť formulár

Formulár sa vypĺňa priamo vypisovaním textu alebo výberom už vopred zadefinovaných údajov (rolovacie menu) - kliknutím na zvolený text. Správne vyplnený formulár musí mať vyplnené všetky povinné polia (položky), ktoré sú označené červenou hviezdičkou "*".

Pri každom políčku je pomocná informácia (krúžok s písmenom i) ako správne zadať požadované údaje, ktorá sa zobrazí po kliknutí na ikonku.

Formulár je rozdelený na niekoľko sekcií a podsekcií, ktoré si viete podľa potreby prispôsobiť - skryť, odkryť, pridať či odobrať.

Pridať a odobrať sekciu/ pole

Kliknutím na tlačidlo „Pridať“ sa zopakuje zvolená sekcia alebo pole vo formulári.

    
Pridaná položka pole - Meno (ukážka) 

 

 
Pridaná sekcia - Kontaktný údaj (ukážka)

 

Kliknutím na tlačidlo „Odobrať“  alebo krížika   sa odstráni vybraná sekcia alebo pole. Pomocou "krížika " je možné odstrániť sekcie (položku) aj zo „stredu“ sekcii (položiek), ale tlačidlom  sa odstráni len poslednú sekcia (položka).

Takýmto spôsobom je možné pridať aj iné informácie, pri ktorých sa nachádza tlačidlo "pridaj", napr.  tituly, meno, priezvisko a pod.

Pre kontrolu správne vyplnených údajov slúži príkaz Skontroluj v spodnaj časti formulára. Ak sú niektoré údaje nesprávne, označia sa automaticky červenou farbou pole (riadok/položka). V spodnej časti sa zobrazí aj sumárny zoznam chýb s uvedením nesprávnych položiek.

Uložiť formulár

Formulár je automaticky ukladananý v časovom intervale , avšak odporúčame si formulár priebežne ukladať.

Tlačidlo „Uložiť“ patrí do skupiny formulárových tlačidiel pre prácu s formulárom. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“  môžu nastať tieto prípady:

 • Správne vyplnený formulár – formulár sa uloží a zavrie. Užívateľ pokračuje v ďalšom spracovaní podania výberom možnosťí -  Zobraziť, Exportovať, Podpísať,  Zrušiť, Nahrať súbor, Odoslať podanie, Uložiť podanie a Stiahnuť podanie do počítača (zobrazia sa len pre prihláseného užívateľa).
 • Neúplne vyplnený formulár - formulár je nesprávne vyplnený, resp. povinné polia nie sú vyplnené, zobrazí sa vyskakovacie (pop-up) okno s textom „Formulár obsahuje chyby. Naozaj ho chcete uložiť?“
 •  „Áno“ formulár sa uloží a zavrie aj s chybami. Formulár je v stave „Rozpracovaný“. Užívateľ má možnoť v ďalšom spracovaní podania výberom možností:  Vyplniť / Zobraziť,  Export, Zrušiť, Nahrať súbor, Uložiť podanie (len prihlásený užívateľ), Stiahnuť podanie do počítača (len prihlásený užívateľ), Uložiť podanie  (len prihlásený užívateľ), Stiahniť podanie do počítača (len prihlásený užívateľ)
 • „Nie“ - v spodnej časti formulára sa zobrazia chybové hlásenia a nevyplnené/nesprávne vyplnené polia sa označia červenou farbou.  Užívateľ môže:  

   • Pokračovať vo vypĺňaní formulára, doplnením/ úpravou nesprávne vyplneného formulára.
   • Po vyplnení formulára môže formulár:  Zatvoriť bez uloženiaVyčistiť údajeTlačiťSkontrolovaťUložiť

Export

Funkcia export umožňuje uložiť formulár do počítača vyplnený/rozpracovaný formulár vo formáte xml. Export môže realizovať prihlásený aj neprihlásený užívateľ. Predpokladom pre úspešný export musí byt formulár v stave „Vyplnený“ alebo „Rozpracovaný“.  Formulár sa uloží ako súbor typu XML.

Kliknúť na „Export“ internetový prehliadač ponúkne možnosti 

 • Save - uložiť formulár na preddefinované miesto ukladania sťahovaných dokumentov alebo 
 • Save as - uložiť formulár na zvolené miesto v počítači

Tlačiť

Tlačidlo „Tlač“ patrí do skupiny formulárových tlačidiel pre prácu s formulárom. Pomocou tohto príkazu je možné formulár vytlačiť v papierovej podobe alebo uložiť ako PDF dokument (podrobný postup je v časti Uložiť formulár).

Kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“ sa zobrazí dialógové okno tlače z aktuálneho webového prehliadača s textom „Generuje sa tlačová zostava... „

Po vygenerovaní dokumentu pre tlač sa v prehliadači zobrazí dokument pripravený pre tlač.

Posledná aktualizácia: 07.04.2016HoreTlačiť