Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prijímacie konanie na SŠ – voľné miesta

Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

Voľné miesta po prijímacom konaní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

V zmysle § 9 ods. (10) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení samosprávny kraj zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Ide o počty voľných miest podľa jednotlivých odborov, ktoré školy ponúkli v prijímacom konaní na základe VZN PSK (počty tried) a súhlasu zriaďovateľa (počty žiakov v triede).

Informácie sú prioritne určené – pre žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov, v prípade nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia aj pre verejnosť.

Lehota vybavenia služby

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznam voľných miest na stredných školách

Filter:

Študijný odbor - zadajte hľadaný študijný odbor

Škola - zadajte názov hľadanej strednej školy

Nenašli sa žiadne záznamy.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja,  Odbor školstva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie možno podať klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch alebo elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Elektronické podanie je možné priamo z portálu PSK prostredníctvom elektronického formulára. 

Kontakty

Odbor

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu

Kontakt

Mgr. Vladimíra Palfiová
vladimira.palfiova@vucpo.sk
051 / 70 81 718

Mgr. Anna Stojáková
anna.stojáková@vucpo.sk
051 / 70 81 713

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Súvisiace služby

Životné situácie

 • Stredné školy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť