Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výchova a vzdelanie

Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

Informácie z oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách a v zariadeniach, ktoré má vo svojej pôsobnosti Prešovský samosprávny kraj.

Popis služby

Od 1. júla 2002 prevzal Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávaniaOd 1. januára 2008 prevzal PSK aj financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení. Výkon kompetencií v oblasti vzdelávania zabezpečuje PSK prostredníctvom odboru školstva PSK. Poradným orgánom predsedu PSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK.

Odbor školstva PSK je v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z. sídlom  Územnej školskej rady pri PSK (ďalej len ÚŠR PSK).  ÚŠR PSK je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov štátnej správy a orgánov PSK z pohľadu školskej problematiky.

Záležitosti v oblasti výchovy a vzdelávania sú prerokované v komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu alebo na poradách riaditeľov stredných škôl PSK.

Všeobecné informácie

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 79 stredných škôl, 1 školu v prírode a 1 školský internát.

Banner - Už vieš čo študovať? Prehľad odborov a stredných škôl v PSK

Pre študentov sú určené predovšetkým nasledovné informácie:

Na úradnej tabuli v rámci oblasti výchovy a vzdelávania sú pravidelne zverejnené informácie týkajúce sa:

Lehota vybavenia služby

 

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

 

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznam stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK

Filter:

Názov školy - zadajte názov školy alebo časť názvu

Názov školy Druh školy Adresa
Gymnázium Leonarda Stöckela Stredná škola Jiráskova 181/12, Bardejov 08501
Stredná odborná škola lesnícka Stredná škola Bijacovce 1
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Stredná škola Kláštorská 37, Levoča
Gymnázium Jána Adama Raymana Stredná škola Mudroňova 4958/20, Prešov 080 01
Hotelová akadémia Stredná škola Baštová 3182/32, Prešov 080 01
Obchodná akadémia Stredná škola Volgogradská 4777/3, Prešov 080 01
Pedagogická a sociálna akadémia Stredná škola Kmeťovo stromoradie 3222/5, Prešov 080 01
Spojená škola Stredná škola Ľudmily Podjavorinskej 22, Prešov 080 05
Spojená škola Stredná škola Kollárova 4426/10, Prešov 080 01
Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Stredná škola Sládkovičova 5951/4, Prešov 080 01
Stredná odborná škola Stredná škola Košická 3569/20, Prešov 080 01
Stredná odborná škola dopravná Stredná škola Konštantínova 3306/2, Prešov 080 01
Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná škola Sídlisko duklianských hrdinov 3976/3, Prešov 080 01
Stredná odborná škola podnikania Stredná škola Masarykova 2723/24, Prešov 080 01
Stredná odborná škola technická Stredná škola Volgogradská 4776/1, Prešov 080 01
Gymnázium Stredná škola Študentská 4, Snina
Gymnázium Stredná škola Konštantinova 1751/64, Stropkov
Stredná odborná škola Stredná škola Hlavná 6, Stropkov
Stredná priemyselná škola Stredná škola Bardejovská 24, Prešov 080 06
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Stredná škola Plzenská 2832/1, Prešov 080 01
Nájdených 84 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor školstva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor projektového riadenia

Kontakt

e-mail: dotacie@vucpo.sk

 • PhDr. Zuzana Salokyová  051/7081 538
 • Ing. Lucia Luptáková  051/7081 522
 • Imrich Krajňák          051/7081 527
 • Mgr. Helena Ragulská   051/7081 508
 • Mgr. Beáta Majorošová  051/7081 506
 • Gabriela Majerčáková 051/7081 504
 • Mgr. Viktória Pasečiaková  051/7081 625

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • VZN PSK o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území PSK

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
 • Starostlivosť o dieťa
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť