Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - schválený návrh

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Zverejnenie schváleného návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom kraji s možnosťou získať doplňujúce informácie k danej problematike.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) v spolupráci s inými poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom územnom obvode prostredníctvom danej služby predkladá návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.

Hlavným cieľom koncepcie rozvoja sociálnych služieb je zabezpečenie práva občanov na sociálne služby, zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových sociálnych služieb.

Informácie týkajúce sa dokumentov z oblasti sociálnych služieb nájdete v časti Dokumenty odboru.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby nie je stanovená.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.

Zoznam publikovaných materiálov

Dodatok ku koncepcii rozvoja socialnych sluzieb uzemie PSK
Koncepcia rozvoja socialnych sluzieb uzemie PSK - formát PDF (416,37 kB)

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny@psk.sk

Kontakt

PhDr. Monika Fuchsová
monika.fuchsova@psk.sk
tel: 051/7081 616

Mgr. Viktor Guman
viktor.guman@psk.sk
tel: 051/7081 624

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť