Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Služba na elektronické podanie pripomienok k zverejnenému návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Návrh je zverejňovaný na pripomienkovanie pre širokú verejnosť na portáli PSK.  Občania môžu podať pripomienky elektronicky vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Lehota vybavenia služby

Konkrétna lehota na zasielanie pripomenok k návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb je presne definovaná aktuálnym pripomienkovým konaním v časti Publikované materiály na pripomienkovanie.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Publikované materiály na pripomienkovanie

Momentálne neprebieha žiadne pripomienkové konanie daného materiálu.

 

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny@psk.sk

Kontakt

PhDr. Monika Fuchsová
monika.fuchsova@psk.sk
tel: 051/7081 616

Mgr. Viktor Guman
viktor.guman@psk.sk
tel: 051/7081 624

Web

Podania

Životné situácie

  • Demokracia
  • Účasť na veciach verejných
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť