Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
Človek v ohrození komunitné centrum Kojatice FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Človek v ohrození komunitné centrum Sveržov FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Atrium Svidník, n.o. špecializované zariadenie Duklianska 2263/26, Svidník 089 01 FO podľa § 39 so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, a demencia rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 40
Obec Duplín denný stacionár Duplín 66 091 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
Obec Duplín opatrovateľská služba Duplín FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Davidov denný stacionár Davidov 58 093 03 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
Ochota, n.o. denný stacionár Duchonovičovo námestie 1 , Prešov 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 24
Nezisková organizácia Obce Baškovce denný stacionár Baškovce 96 067 23 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 40
ANGELO n.o. denný stacionár Chmeľov 90 082 15 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 36
Obec Kochanovce denný stacionár Kochanovce 206 066 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
Dante, n.o. denný stacionár Hrubov 24 067 23 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 20
Dante, n.o. denný stacionár Ondavské Matiašovce 172 094 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 40
Obec Malý Šariš denný stacionár Malý Šariš 98 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 14
Obec Richvald denný stacionár Richvald 179 085 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 10
ÚSVIT - ML, n.o. zariadenie pre seniorov Komenského 134/4, Medzilaborce 068 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 34
Dôstojný život všetkým, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Ohradzany Opatrovateľská služba Ohradzany FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Zariadenie sociálnych služieb Egídius domov sociálnych služieb ul. 29. augusta 4 , Bardejov 085 01 FO podľa § 38 neurčitý ambulantná 18
Zariadenie sociálnych služieb Egídius domov sociálnych služieb ul. 29. augusta 4 , Bardejov 085 01 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - týždenná 7
Zariadenie sociálnych služieb Egídius Špecializované zariadenie Ťačevská 38 , Bardejov 085 01 FO podľa § 39 so zdravotným postihnutím organický psychosyndróm a schizofrénia neurčitý pobytová - ročná 40
Zariadenie sociálnych služieb Egídius Špecializované zariadenie Ťačevská 38 , Bardejov 085 01 FO podľa § 39 so zdravotným postihnutím duševná zaostalosť a porucha psychického vývinu neurčitý pobytová - ročná 30
Krajské centrum ANEPS Prešov tlmočnícka služba Požiarnická 17 , Prešov 080 01 FO podľa § 44 neurčitý ambulantná 0
Krajské centrum ANEPS Prešov tlmočnícka služba FO podľa § 44 neurčitý terénna 0
SPIRIT n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Zámutov komunitné centrum Zámutov 680 094 15 FO podľa § 24d neurčitý ambulantná 0
Obec Zámutov komunitné centrum Zámutov FO podľa § 24d neurčitý terénna 0
Obec Zámutov komunitné centrum Zámutov 41 094 15 FO podľa § 24d neurčitý ambulantná 0
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov denný stacionár Chmeľov 72 082 15 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
Pokojný život, n.o. denný stacionár Ulič 128 067 67 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 33
Pokojný život, n.o. prepravná služba FO podľa § 42 neurčitý terénna 0
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 91 až 120.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť