Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Pod Hájom 16 , Ľubotice 080 06 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 12
OTX, s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Pavlovičovo námestie 3 , Prešov 080 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 16
Občianske združenie AURA zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Třebíčska 13 , Humenné 066 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 15
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Čapajevova 11 , Prešov 080 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 16
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Tomášikova 2940/2, Poprad 058 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 12
Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o. špecializované zariadenie Komenského 1089/55, Spišské Podhradie 053 04 FO podľa § 39 so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, a demencia rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 30
Obec Kapušany opatrovateľská služba Kapušany FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Kapušany denné centrum Hlavná 238 , Kapušany 082 12 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
LAMONA, s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Pod Vinbargom 1 , Bardejov 086 59 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 20
Tanius n.o. opatrovateľská služba FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Tanius n.o. opatrovateľská služba FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Dieťa do dlaní služba včasnej intervencie Ul. 1. mája 2045 , Humenné 066 01 FO podľa § 33 neurčitý ambulantná 0
Dieťa do dlaní služba včasnej intervencie FO podľa § 33 neurčitý terénna 0
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
VITAL SENIOR, n.o. Opatrovateľská služba FO podľa § 40 neurčitý terénna 0
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Allendeho 2735/24, Poprad 059 51 FO podľa § 32a neurčitý ambulantná 4
Detské jasle Julinka, n.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Kuzmányho 566/11, Lipany 082 71 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 10
Mesto Poprad Denné centrum Nábrežie Jána Pavla II. 16 , Poprad 058 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 120
Mesto Poprad Denné centrum L. Svobodu 3783/75, Poprad 058 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 70
Mesto Poprad zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Ul. mládeže 4886/5A, Poprad 058 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 25
Mesto Poprad pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života Poprad FO podľa § 31 neurčitý terénna 0
SENIORPARK n.o. Zariadenie pre seniorov Poprad 424 058 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 10
SENIORPARK n.o. Domov sociálnych služieb Poprad 424 058 01 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 10
SENIORPARK n.o. Špecializované zariadenie Poprad 424 058 01 FO podľa § 39 so zdravot. postih. -Parkinsonova choroba,Alzheimer.choroba, demencia neurčitý pobytová - ročná 20
SENIORPARK n.o. Zariadenie pre seniorov Michalská 396 , Spišské Bystré 059 18 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 30
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 121 až 150.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť