Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
SENIORPARK n.o. Špecializované zariadenie Michalská 396 , Spišské Bystré 059 18 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 20
Klub sclerosis multiplex v Prešove Požičiavanie pomôcok Švábska 53 , Prešov 080 05 FO podľa § 47 neurčitý ambulantná 0
Klub sclerosis multiplex v Prešove Sociálne poradenstvo - základné Švábska 53 , Prešov 080 05 FO so zdravot. postihnutím skleróza multiplex neurčitý ambulantná 0
Klub sclerosis multiplex v Prešove Sociálne poradenstvo - základné FO so zdravot. postihnutím skleróza multiplex neurčitý terénna 0
Domov sociálnych služieb v Jabloni Domov sociálnych služieb Jabloň 78 067 13 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 65
Zariadenie pre seniorov Náruč Zariadenie pre seniorov Ul. Veselá 1 , Prešov 080 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 150
Zariadenie pre seniorov Náruč Denný stacionár Ul. Veselá 1 , Prešov 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 15
Zariadenie pre seniorov Náruč jedáleň Ul. Veselá 1 , Prešov 080 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Centrum sociálnych služieb Kežmarok Domov sociálnych služieb G.Svobodu 139 , Kežmarok 060 01 FO podľa § 38 neurčitý ambulantná 2
Centrum sociálnych služieb Kežmarok Domov sociálnych služieb G.Svobodu 139 , Kežmarok 060 01 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - týždenná 3
Centrum sociálnych služieb Kežmarok Domov sociálnych služieb G.Svobodu 139 , Kežmarok 060 01 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 14
Centrum sociálnych služieb Kežmarok Domov sociálnych služieb Pod Lesom 6 , Kežmarok 060 01 FO podľa § 38 neurčitý ambulantná 20
Centrum sociálnych služieb Kežmarok služba včasnej intervencie Pod Lesom 6 , Kežmarok 060 01 FO podľa § 33 neurčitý ambulantná 5
Centrum sociálnych služieb Kežmarok služba včasnej intervencie 060 01 FO podľa § 33 neurčitý terénna 0
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata Zariadenie pre seniorov Prešov 4 080 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 122
Centrum sociálnych služieb v Poprade Zariadenie pre seniorov Komenského 3454/12, Poprad 058 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 97
Centrum sociálnych služieb v Poprade Zariadenie pre seniorov Okružná 758/11, Poprad 058 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 35
Centrum sociálnych služieb v Poprade Jedáleň Komenského 3454/12, Poprad 058 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Centrum sociálnych služieb v Poprade Zariadenie opatrovateľskej služby Francisciho 909/10, Poprad 058 01 FO podľa § 36 určitý pobytová - ročná 30
Centrum sociálnych služieb v Poprade Denný stacionár Francisciho 909/10, Poprad 058 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 10
Centrum sociálnych služieb v Poprade Jedáleň Banícka 4955 , Poprad 058 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája č. 73 Zariadenie pre seniorov Sídlisko 1.mája 73 , Vranov nad Topľou 093 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 115
Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája č. 73 Jedáleň Sídlisko 1.mája 73 , Vranov nad Topľou 093 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Domov pre seniorov Zariadenie pre seniorov Mierová 88 , Stará Ľubovňa 064 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 40
Domov pre seniorov Domov sociálnych služieb Mierová 88 , Stará Ľubovňa 064 01 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 35
Domov pre seniorov Špecializované zariadenie Mierová 88 , Stará Ľubovňa 064 01 FO podľa § 39 so zdravot. postih. -Parkinsonova choroba,Alzheimer.choroba, demencia neurčitý pobytová - ročná 80
Domov sociálnych služieb v Brezovičke Rehabilitačné stredisko kpt.Nálepku 7 , Lipany 082 71 FO podľa § 37 neurčitý ambulantná 12
Domov sociálnych služieb v Brezovičke Domov sociálnych služieb Brezovička 62 082 74 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 21
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Domov sociálnych služieb Ptičie 158 067 41 FO podľa § 38 neurčitý ambulantná 15
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Domov sociálnych služieb Ptičie 158 067 41 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - týždenná 5
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 151 až 180.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť