Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Domov sociálnych služieb Ptičie 158 067 41 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 55
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Domov sociálnych služieb Čsl. armády 14 , Humenné 066 01 FO podľa § 38 neurčitý ambulantná 13
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné zariadenie podporovaného bývania Čsl. armády 14 , Humenné 066 01 FO podľa § 34 neurčitý pobytová - ročná 6
Centrum sociálnych služieb Dúbrava Domov sociálnych služieb Dúbrava 41 067 73 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 10
Centrum sociálnych služieb Dúbrava Špecializované zariadenie Dúbrava 41 067 73 FO podľa § 39 so zdravot. postih.- schizofrénia neurčitý pobytová - ročná 65
Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ Sprostredkovanie osobnej asistencie Sibírska 24 , Prešov 080 01 FO podľa § 46 neurčitý ambulantná 0
Obec Jarovnice Opatrovateľská služba Jarovnice FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Jarovnice komunitné centrum Jarovnice 223 082 63 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 0
Obec Jarovnice komunitné centrum Jarovnice FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Obec Šarišské Sokolovce Opatrovateľská služba Šarišské Sokolovce FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Šarišské Dravce Opatrovateľská služba Šarišské Dravce FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Obec Šarišské Dravce denný stacionár Šarišské Dravce 67 082 73 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 9
Mesto Prešov Opatrovateľská služba Prešov FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Mesto Prešov Požičiavanie pomôcok Jarková 26 , Prešov 080 01 FO podľa § 47 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov Denné centrum Sabinovská 34 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 182
Mesto Prešov Jedáleň Sabinovská 34 , Prešov 080 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov Jedáleň Námestie Kráľovnej pokoja 3 , Prešov 080 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov Denné centrum Námestie Kráľovnej pokoja 3 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 190
Mesto Prešov Denné centrum Jiráskova 1 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 68
Mesto Prešov pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života Prešov rodiny s deťmi neurčitý terénna 0
Mesto Prešov nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu K starej tehelni 1 , Prešov 080 01 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov komunitné centrum K starej tehelni 1 , Prešov 080 01 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 15
Mesto Prešov denný stacionár Sabinovská 34 , Prešov 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 18
Mesto Prešov denný stacionár Zemplínska 9 , Prešov 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 24
Mesto Prešov komunitné centrum Prešov FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
Mesto Prešov Denné centrum Slánska 25 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 20
Mesto Prešov Jedáleň Slánska 25 , Prešov 080 01 FO podľa § 58 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov denný stacionár Slánska 25 , Prešov 080 06 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 12
Mesto Prešov Denné centrum Zemplínska 9 , Prešov 080 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 24
Mesto Prešov denný stacionár Námestie Kráľovnej pokoja 3 , Prešov 080 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 12
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 181 až 210.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť