Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Pod Hájom 16 , Ľubotice 080 06 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 12
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Čapajevova 11 , Prešov 080 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 16
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Tomášikova 2940/2, Poprad 058 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 12
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Allendeho 2735/24, Poprad 059 51 FO podľa § 32a neurčitý ambulantná 4
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Lúčna 2749/73, Vranov nad Topľou 093 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 20
sociálne poradenstvo - špecializované Ul. SNP 145/9, Svit 059 21 rodiny, ktoré sa nachádzajú v sociálnej alebo hmotnej núdzi, marginalizované rodiny, ktoré sa z dôvodu nedostatočného vzdelania nedokážu uplatniť na trhu práce určitý ambulantná 0
Sociálne poradenstvo - základné Mierová 34 , Stará Ľubovňa 064 01 Fyzické osoby užívajúce psychoaktívne látky, fyzické osoby závislé od alkoholu, nikotínu, iných psychoaktívnych látok, patologickí hráči a ich rodinní príslušníci neurčitý ambulantná 0
Sociálne poradenstvo - základné Fyzické osoby užívajúce psychoaktívne látky, fyzické osoby závislé od alkoholu, nikotínu, iných psychoaktívnych látok, patologickí hráči a ich rodinní príslušníci neurčitý terénna 0
ADM, n.o. Zariadenie opatrovateľskej služby Ul. SNP 691/54, Zborov 086 33 FO podľa § 36 určitý pobytová - ročná 20
ADM, n.o. Zariadenie pre seniorov Ul. SNP 299/43, Zborov 086 33 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 52
AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV Zariadenie pre seniorov Pčoliné 143 067 35 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 23
Akadémia dôstojnej staroby, o.z. Opatrovateľská služba FO podľa § 41 neurčitý terénna 0
Ako doma, n.o. Domov sociálnych služieb Ďumbierska 40 , Prešov 080 01 FO podľa § 38 neurčitý pobytová - ročná 20
Ako doma, n.o. Zariadenie pre seniorov Ďumbierska 40 , Prešov 080 01 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 5
Ako doma, n.o. Špecializované zariadenie Ďumbierska 40 , Prešov 080 01 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 15
Alžbetin dom n.o. Klčov Denný stacionár Klčov 224 053 02 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 15
Alžbetin dom n.o. Klčov Denný stacionár Klčov 112 053 02 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 35
ALŽBETKA, n.o. Zariadenie pre seniorov Kláštorná 101/9, Raslavice 086 41 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 10
AMOS n.o. Zariadenie pre seniorov Rokytov pri Humennom 32 067 13 FO podľa § 35 neurčitý pobytová - ročná 28
AMOS n.o. Špecializované zariadenie Rokytov pri Humennom 32 067 13 FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie neurčitý pobytová - ročná 20
AMOS n.o. Denný stacionár Rokytov pri Humennom 32 067 13 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 20
ANGELO n.o. denný stacionár Chmeľov 90 082 15 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 36
Anglické jasličky s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bezručova 3456/21, Prešov 080 01 FO podľa § 32b neurčitý ambulantná 10
ANIMA, n.o. Domov na polceste Varhaňovce 173 082 05 FO podľa § 27 určitý pobytová - ročná 23
ANIMA, n.o. podpora samostatného bývania FO podľa § 57 určitý terénna 0
ANIMA, n.o. komunitné centrum Varhaňovce 173 082 05 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 0
ANIMA, n.o. komunitné centrum Varhaňovce FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý terénna 0
ANIMA, n.o. terénna sociálna služba krízovej intervencie FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), g),h) neurčitý terénna 0
ANIMA, n.o. terénna sociálna služba krízovej intervencie FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), g),h) neurčitý terénna 0
ANIMUS, n.o. Denný stacionár Janov 1 082 42 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 18
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť