Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné Sociálne poradenstvo - špecializované Ul. 1. mája , Humenné 066 01 Bezbranné a zraniteľné osoby s fyzickým a mentálnym úbytkom, občania s dlhodobo nepraznivým zdravotným stavom, ťažko zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny neurčitý ambulantná 0
Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné Sociálne poradenstvo - špecializované Bezbranné a zraniteľné osoby s fyzickým a mentálnym úbytkom, občania s dlhodobo nepraznivým zdravotným stavom, ťažko zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny neurčitý terénna 0
Mesto Snina nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Budovateľská 2205/12, Snina 069 01 deti, mládež a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Mesto Snina nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Snina deti, mládež a rodina podľa § 28 neurčitý terénna 0
Návrat nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Svätoplukova 12 , Prešov 080 01 deti, rodičia a ďalší rodinní príslušníci podľa § 33 neurčitý ambulantná 0
Návrat nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Prešov deti, rodičia a ďalší rodinní príslušníci podľa § 33 neurčitý terénna 0
Návrat nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Radničné námestie 12 , Bardejov 085 01 deti, rodičia a ďalší rodinní príslušníci podľa § 33 neurčitý ambulantná 0
Návrat nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Bardejov deti, rodičia a ďalší rodinní príslušníci podľa § 33 neurčitý terénna 0
HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti sociálne poradenstvo - špecializované Probstnerova cesta 2/3082, Levoča 054 01 dospelí muži a ženy, ktorí trpia duševným ochorením so zreteľom na ochorenie schizofrénneho a mániodepresívneho okruhu a demencie a rodinní príslušníci týchto osôb neurčitý ambulantná 0
HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti sociálne poradenstvo - špecializované dospelí muži a ženy, ktorí trpia duševným ochorením so zreteľom na ochorenie schizofrénneho a mániodepresívneho okruhu a demencie a rodinní príslušníci týchto osôb neurčitý terénna 0
HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti sociálne poradenstvo - špecializované dospelí muži a ženy, ktorí trpia duševným ochorením so zreteľom na ochorenie schizofrénneho a mániodepresívneho okruhu a demencie a rodinní príslušníci týchto osôb neurčitý terénna 0
Obec Doľany sociálne poradenstvo - základné Doľany 48 053 02 FO, rodiny, komunity v nepriaznivej sociálnej situácii - osoby sociálne vylúčené neurčitý ambulantná 0
Obec Doľany sociálne poradenstvo - základné Doľany FO, rodiny, komunity v nepriaznivej sociálnej situácii - osoby sociálne vylúčené neurčitý terénna 0
Mesto Hanušovce nad Topľou nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Zámocká 159 , Hanušovce nad Topľou 094 31 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Obec Raslavice nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Hlavná 164 , Raslavice 086 41 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Mesto Prešov nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu K starej tehelni 1 , Prešov 080 01 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Obec Medzany nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Medzany 152 082 21 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Mesto Spišská Belá nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Petzvalova 16 , Spišská Belá 059 01 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Občianske združenie Tobiáš nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Solivarská 60 , Prešov 080 01 FO a rodina podľa § 33 neurčitý ambulantná 0
Občianske združenie Tobiáš nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Prešov FO a rodina podľa § 33 neurčitý terénna 0
PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ Sociálne poradenstvo - základné FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia neurčitý terénna 0
PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ Sociálne poradenstvo - základné Námestie mieru 2 , Prešov 080 01 FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia neurčitý ambulantná 0
PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ Sociálne poradenstvo - základné FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia neurčitý terénna 0
Občianske združenie Jarovnice Sociálne poradenstvo - základné Jarovnice FO a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii-v riziku sociálneho vylúčenia neurčitý terénna 0
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na polceste" so sídlom vo Veľkom Slavkove Útulok Tatranská 71 , Veľký Slavkov 059 91 FO-muži podľa § 26 určitý pobytová - ročná 16
Mesto Sabinov Útulok Ul. 17. novembra 408/50, Sabinov 083 01 FO-muži podľa § 26 určitý pobytová - ročná 6
LÉTHÉ, n.o. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci FO nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 52 neurčitý iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) 0
LÉTHÉ, n.o. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci FO nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 52 neurčitý iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) 0
LÉTHÉ, n.o. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci FO nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 52 neurčitý iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) 0
Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky monitorovanie a signalizácia potreby pomoci FO nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 52 neurčitý iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) 0
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť