Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba umožňuje elektronicky požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri.

Informácie sú prioritne určené pre občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Táto služba umožňuje občanovi požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieby vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Register (zoznam) poskytovateľoch sociálnych služieb nájdete na tejto stránke. Zoznam ponúka komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v Prešovskom kraji (kontaktné údaje poskytovateľa, druh, formu a rozsah poskytovanej sociálnej služby, celkovú kapacitu) a možnosť filtrovania - vyhľadávania údajov podľa zadaných parametrov ako sú názov, okres, mesto, druha a forma sociálnej služby. Zoznamy v PDF dokumentoch sú dostupné na webovej stránke PSK v časti Poskytovatelia sociálnych služieb -  Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji (register).

Lehota vybavenia služby

Na poskytnutie výpisu z registra nie je stanovená konkrétna lehota. Vydanie výpisu trvá zvyčajne v priebehu niekoľkých dní, avšak najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Filter:

esluzby.filter.OBCHODNE_MENO

Poskytovateľ Druh soc. služby Adresa prevádzky Cieľová skupina Rozsah Forma Kapacita
Mesto Sabinov Denné centrum Jarková 75 , Sabinov 083 01 FO podľa § 56 neurčitý ambulantná 15
Dom detí Božieho milosrdenstva n.o. Denný stacionár Ul. Matice Slovenskej 1899/31, Stropkov 091 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 9
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Sociálne poradenstvo - špecializované Ďumbierska 40 , Prešov 080 01 Osoby po ukončení nariadenej ústav. starostlivosti v detskom domove a ich rodinní príslušníci neurčitý ambulantná 0
Mesto Poprad Stredisko osobnej hygieny Levočská 4051 , Poprad 058 01 FO podľa § 60 neurčitý ambulantná 0
MyMamy, o.z. Sociálne poradenstvo - špecializované Jánošíkova 70 , Prešov 080 01 Ženy a deti z Prešovského samosprávneho kraja, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela, otca, bývalého mažela, partnera alebo osobám, zväčša ženám, zažívajúcim násilie iných členov/členiek rodiny neurčitý ambulantná 0
Mesto Vranov nad Topľou komunitné centrum Toplianska 1040 , Vranov nad Topľou 093 01 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 30
Obec Liptovská Teplička komunitné centrum Ul. Štefana Garaja 398/16, Liptovská Teplička 059 40 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 10
Humanitarian, n.o. zariadenie pre seniorov Vyšné Ružbachy 125 065 02 FO podľa § 35 neurčitý ambulantná 20
Mesto Hanušovce nad Topľou nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Zámocká 159 , Hanušovce nad Topľou 094 31 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Mesto Hanušovce nad Topľou Denný stacionár Budovateľská 429 , Hanušovce nad Topľou 094 31 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 20
Mesto Hanušovce nad Topľou komunitné centrum Zámocká 159 , Hanušovce nad Topľou 094 31 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 15
Obec Raslavice nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Hlavná 164 , Raslavice 086 41 FO a rodina podľa § 28 neurčitý ambulantná 0
Obec Raslavice komunitné centrum Hlavná 164 , Raslavice 086 41 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 70
Obec Raslavice Denný stacionár Kláštorná 102 , Raslavice 086 41 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
Občianske združenie - EURÓPA komunitné centrum Cintorínska 333 , Vranov nad Topľou 093 01 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 50
Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. komunitné centrum K Starej Tehelni 5/A, Prešov 080 01 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 0
Bez bariér n.o. Denný stacionár Veľký Šariš 527 082 21 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 13
Bez bariér n.o. rehabilitačné stredisko Ul. Matice slovenskej 13 , Prešov 080 01 FO podľa § 37 neurčitý ambulantná 9
MIMA, n.o. Denný stacionár Mlynská 1448 , Vranov nad Topľou 093 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 25
VNL, n.o. Denný stacionár Pakostov 63 094 07 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 40
VNL, n.o. Denný stacionár Košarovce 34 094 06 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
VNL, n.o. Denný stacionár Oľka 174 067 04 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 40
VNL, n.o. Denný stacionár Vyšná Sitnica 110 094 07 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 40
VNL, n.o. Denný stacionár Víťazovce 90 067 24 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 40
Jar života, n.o. Denný stacionár Fučíkova 368 , Giraltovce 087 01 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 40
Jar života, n.o. Denný stacionár Šarišský Štiavnik 29 090 42 FO podľa § 40 neurčitý ambulantná 30
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník Požičiavanie pomôcok Stropkovská 1 , Svidník 089 01 FO podľa § 47 neurčitý ambulantná 0
Obec Svinia komunitné centrum Hložská 266 , Svinia 082 32 FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) neurčitý ambulantná 50
Obec Spišská Teplica Sprostredkovanie osobnej asistencie Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica 059 34 FO podľa § 46 neurčitý ambulantná 0
Obec Spišská Teplica Sociálne poradenstvo - základné Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica 059 34 obyvatelia obce, seniori, osoby s ŤZP, nezamestnaní, ľudia bez prístrešia a ohrození sociálnou vylúčenosťou neurčitý ambulantná 0
Nájdených 932 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny(at)vucpo.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova(at)vucpo.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova(at)vucpo.sk
051/70 81 612

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť