Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Detail

Údaje o poskytovateľovi: Poskytovateľ Obec Pečovská Nová Ves
IČO 00327590
Adresa/Sídlo Hlavná 64/33, Pečovská Nová Ves 08256
Kontakt +421514583121,
Druh poskytovateľa obec/mesto
Údaje o sociálnej zariadení: Druh sociálnej služby opatrovateľská služba
Prevádzka sociálnej služby Územná pôsobnosť: Obec Pečovská Nová Ves ,
Kapacita 0
Údaje o poskytovaní sociálnej služby: Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Forma poskytovania sociálnej služby terénna
Rozsah poskytovania sociálnej služby neurčitý čas
Dátum zápisu do registra 2020-10-02

 

Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 20.12.2018 HoreTlačiť