Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základné sociálne poradenstvo

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Služba pre elektronické podanie žiadosti o poskytnutie základného sociálneho poradenstva

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje okrem iných sociálnych služieb aj základné sociálne poradenstvo, resp. zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva.

Ide o poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, prípadne odporúčania ďalšej odbornej pomoci.

Lehota vybavenia služby

Na vybavenie tejto služby nie je stanovená konkrétna lehota. V závislosti od charakteru a daného problému je služba vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára - žiadosť o sociálne poradenstvo. 

 

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny@psk.sk

Kontakt

Bc. Gabriela Hardoňová
gabriela.hardonova@psk.sk
051/70 81 602

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

  • VZN PSK o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území PSK

Životné situácie

  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť