Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úrad

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Civilná ochrana

Služba sprístupňuje informácie z oblasti civilnej ochrany. V prípade, že nenájdete požadované informácie, je možné prostredníctvom tejto služby podať žiadosť o poskytnutie informácii z tejto oblasti.

Viac
 

Organizačná štruktúra PSK

Zverejnenie organizačnej štruktúry Prešovského samosprávneho kraja (vrátane Zastupiteľstva PSK) a Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania Úradu Prešovského samosprávneho kraja v zmysle platnej legislatívy.

Viac
 

Verejné obstarávanie - elektronické

Prešovský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ postupuje pri obstarávaní podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Táto služba umožňuje elektronické podanie ponuky.

Viac
 

Verejná súťaž - podklady

Poskytnutie súťažných podkladov pre verejnú súťaž na základe žiadostí podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Viac
 

Stretnutia so zástupcom PSK - rezervácia

Využitie širšieho spektra možností na stretnutie so zástupcami PSK. Možnosť elektronicky požiadať o rezerváciu stretnutia.

Viac
 

Vyhlásenie referenda

Zverejenie informácií o vyhlásení referenda v Prešovskom kraji.

Viac
 

Výberové konania - vedúci zamestnanci PSK a riaditelia OvZP

Výberové konania vedúcich zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja alebo riaditeľov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Viac
 
 
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 09.02.2016 HoreTlačiť