Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stretnutia so zástupcom PSK - rezervácia

Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC

Využitie širšieho spektra možností na stretnutie so zástupcami PSK. Možnosť elektronicky požiadať o rezerváciu stretnutia.

Popis služby

Služba umožňuje občanovi možnosť požiadať o rezerváciu termínu na stretnutie so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Požiadať o rezerváciu termínu na stretnutie je možné klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Podanie možno podať  elektronicky priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára - Žiadosť o objednanie sa na stretnutie so zástupcami samosprávneho kraja.

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
gabriela.petrova(at)vucpo.sk
051/70 81 311

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Demokracia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť