Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Verejná súťaž - podklady

Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž

Poskytnutie súťažných podkladov pre verejnú súťaž na základe žiadostí podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Popis služby

V zmysle §42 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) sa za súťažné podklady považujú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.

Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplnenestranne na základe technických požiadaviek podľa uvedeného zákona a prílohy č. 5. Technické požiadavky:

 • zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
 • musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom.

Lehota vybavenia služby

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa  

 • § 43 ods. 3 bude žiadosť vybavená v najbližší pracovný deň po doručení žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov,
 • § 48 sa vysvetlenie k súťažným podkladom pri nadlimitných zákazkách zasiela bezodkladne najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
 • § 114 ods. 8 vysvetlenie pri podlimitných zákazkách bezodkladne najneskôr však 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznam ponúk 

Filter:

Číslo obstarávania - zadajte číslo

Názov zákazky - zadajte názov hľadanej zákazky

Nenašli sa žiadne záznamy.

Doplňujúce informácie

Informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom webovej stránky Úradu PSK www.po-kraj.sk, z profilu verejného obstarávateľa (Úrad pre verejné obstarávanie), telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor správy majetku, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podanie možno podať prostredníctvom pošty, mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Požiadať o súťažné podklady je možné klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Podanie možno podať  elektronicky priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára - Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov.

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor správy majetku

Kontakt

Ing. Jarmila Cecková
jarmila.ceckova@psk.sk
tel: 051/7081 324

Web

Podania

Životné situácie

 • Verejné obstarávanie
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 21.04.2022 HoreTlačiť