Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

V zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja predseda na začiatku rokovania oznámi počet prítomných a ospravedlnených poslancov.

Neúčasť poslancov na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred predsedovi alebo podpredsedovi.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznamy poslancov a dochádzka na zasadnutiach Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch bude zverejnená prítomnosť poslancov podľa jednotlivých parametrov  - meno, priezvisko, zasadnutie, politická strana. Vyhľadávanie bude možné  podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, meno a priezvisko poslanca.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Priezvisko - zadajte priezvisko

Meno - zadajte krstné meno

Zasadnutie Dátum zasadnutia Poslanec Politická strana Prítomnosť
19/2016 20.06.2016 JUDr. Anna Aftanasová NEKA PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Milan Baran KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 PaedDr. Miroslav Benko SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 JUDr. Štefan Bieľak SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Peter Bizovský SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Pavol Ceľuch NEKA PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Milan Cocuľa SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Miroslav Čekan SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Ing. Marek Fedor KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MVDr. Ján Ferko SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Tibor Focko SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Anton Gašpár KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Boris Hanuščak SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Jozef Harabin SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Mgr. Alžbeta Havrančíková SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Andrej Havrilla SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 PhDr. Ivan Hopta ÚSVIT PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Mgr. Emil Chlapeček SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Stanislav Kahanec KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 PhDr. Jozef Kičura SMER NEPRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Juraj Kuročka SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Štefan Kužma KDH NEPRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 PhDr. Vladimír Ledecký SMER NEPRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 PaedDr. Milan Majerský KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Jozef Mezovský KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Peter Molčan SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Peter Obrimčák SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Peter Pilip SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Ján Ragan SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Mgr. Nadežda Sirková SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Pavol Slovík SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Peter Sokol SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Michal Sýkora SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Andrea Turčanová KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Eduard Vokál KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Vladimír Jánošík SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Ján Ahlers KDH NEPRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Jozef Berta SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Miroslav Bujda SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Radoslav Čuha SMER NEPRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 PhDr. Marián Damankoš KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Michal Druga SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Jozef Fedorko SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Jozef Grivalský KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 JUDr. Pavel Hagyari NEKA PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ján Holinka KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Pavel Hudáček KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 MUDr. Martin Jakubov KDH PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Jozef Janiga SMER PRÍTOMNÝ(Á)
19/2016 20.06.2016 Ing. Adrian Kaliňák SMER PRÍTOMNÝ(Á)
Nájdených 62 záznamov, zobrazujem 1 až 50.[<<] 1, 2 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

Podania

Životné situácie

 • Demokracia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť