Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dochádzka poslancov na zasadnutia zastupiteľstva

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

V zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja predseda na začiatku rokovania oznámi počet prítomných a ospravedlnených poslancov.

Neúčasť poslancov na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred predsedovi alebo podpredsedovi.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznamy poslancov a dochádzka na zasadnutiach Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch bude zverejnená prítomnosť poslancov podľa jednotlivých parametrov  - meno, priezvisko, zasadnutie, politická strana. Vyhľadávanie bude možné  podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, meno a priezvisko poslanca.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Priezvisko - zadajte priezvisko

Meno - zadajte krstné meno

Zasadnutie Dátum zasadnutia Poslanec Politická strana Prítomnosť
37/2022 09.05.2022 PaedDr. Miroslav Benko k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 JUDr. Štefan Bieľak k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Peter Bizovský k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Pavol Ceľuch k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Ing. Marek Fedor k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MVDr. Ján Ferko nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Boris Hanuščak k_HLAS NEPRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Stanislav Kahanec k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Vladimír Ledecký k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. František Orlovský k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Ján Ragan k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Nadežda Sirková k_HLAS NEPRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Pavol Slovík k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Peter Sokol nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Michal Sýkora k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Andrea Turčanová k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Vladimír Jánošík k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Marián Damankoš k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 JUDr. Pavel Hagyari k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ján Holinka k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Pavel Hudáček k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Martin Jakubov nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Jozef Janiga k_NEZ NEPRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Adrián Kaliňák k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Jaroslav Makatúra k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Patrik Mihaľ k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Miloslav Repaský k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Martin Šmilňák k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Ján Vook k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Igor Wzoš nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Michal Babin k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Jozef Bača k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Jozef Baran k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 RNDr. Zuzana Bednárová k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. art. Juraj Bochňa k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PaedDr. Patrícia Bujňáková k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Rudolf Dupkala k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Martin Fecko k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Pavol Gašper k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 JUDr. Dušan Hačko k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Ján Hencel k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Katarína Heredošová k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ján Hirčko nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Marek Hrabčák k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Jozef Kanuščák k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Jozef Kmec nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Peter Kocák k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 MUDr. Martin Lajoš nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 PaedDr. Viera Leščáková k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Jozef Lukáč k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Dušan Lukáč k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Martin Meričko k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. Ondrej Mudry k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Stanislav Obický k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Mgr. Štefan Pčola k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Peter Pilip nezaradeny NEPRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Ing. arch. Zita Pleštinská k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 Anna Schlosserová k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
37/2022 09.05.2022 ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
Nájdených 62 záznamov, zobrazujem 1 až 60.[<<] 1, 2 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

Podania

Životné situácie

 • Demokracia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 17.05.2023 HoreTlačiť