Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 13/2019
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
13. Interpelácie poslancov. 0
6. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
5. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 3
9. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“. 2
8. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“. 4
10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 3
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 4
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
12. Rôzne. 0
2.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2018. 0
3. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 3
14. Záver. 0
2.A Záverečný účet PSK za rok 2018. 5
4. Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 2
Nájdených 15 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť