materiál,22_bod_05_material_s_prilohami.pdf,"315,84 kB" príloha č.1 k uzneseniu ZPSK č. 528/2020 zo dňa 24.8.2020,22_uznesenie_528_priloha1.pdf,"47,11 kB" príloha č.2 k uzneseniu ZPSK č. 528/2020 zo dňa 24.8.2020,22_uznesenie_528_priloha2.pdf,"47,71 kB" príloha č.3 k uzneseniu ZPSK č. 528/2020 zo dňa 24.8.2020,22_uznesenie_528_priloha3.pdf,"68,34 kB"