Dôvodová správa,bod_13_dovod_spr.pdf,"57,67 kB" Návrh na uznesenie,bod_13_navrh_na_uzn_2.pdf,"21,75 kB"