dôvodová správa,bod_15a_dovod_spr.pdf,"19,45 kB" materiál,bod_15a_material.pdf,"33,56 kB" návrh na uznesenie,bod_15a_navrh_na_uzn.pdf,"26,45 kB"