návrh na uznesenie,bod_07_navrh_na_uzn.pdf,"29,45 kB" materiál,bod_07_material.pdf,"32,48 kB" dôvodová správa,bod_07_dovod_spr.pdf,"14,39 kB"