dôvodová správa,bod_17b_dovod_spr.pdf,"26,00 kB" návrh na uznesenie,bod_17b_navrh_na_uzn.pdf,"24,43 kB"