návrh na uznesenie,bod_8_navrh_na_uzn.pdf,"12,19 kB" dôvodová správa,bod_8_dovod_spr.pdf,"22,35 kB" materiál,bod_8_material.pdf,"68,36 kB"