dôvodová správa,bod_04_dovod_spr.pdf,"13,64 kB" návrh na uznesenie,bod_04_navrh_na_uzn.pdf,"21,51 kB" materiál,bod_04_material.pdf,"139,65 kB"