dôvodová správa,bod_25_dovod_spr.pdf,"15,23 kB" materiál,bod_25_material.pdf,"26,67 kB" návrh na uznesenie,bod_25_navrh_na_uzn.pdf,"42,44 kB"