dôvodová správa,bod_17_dovod_sprava.pdf,"20,43 kB" materiál,bod_17_material.pdf,"22,64 kB" návrh na uznesenie,bod_17_navrh_na_uzn.pdf,"20,02 kB"