dôvodová správa,bod_21b_dovod_spr.pdf,"14,31 kB" materiál,bod_21b_material.pdf,"30,96 kB" návrh na uznesenie,bod_21b_navrh_na_uzn.pdf,"24,10 kB"