dôvodová správa,bod_07_dovod_spr.pdf,"121,28 kB" materiál,bod_07_material.pdf,"255,77 kB" návrh na uznesenie,bod_07_navrh_na_uzn.pdf,"116,92 kB" príloha č.1,bod_07_priloha_c1.pdf,"219,38 kB" príloha č.2,bod_07_priloha_c2.pdf,"263,24 kB" príloha č.3,bod_07_priloha_c3.pdf,"178,12 kB"