dôvodová správa,bod_23b_dovod_spr.pdf,"4,05 kB" návrh na uznesenie,bod_23b_navrh_na_uzn.pdf,"24,03 kB"