Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pohotovostné služby - lekárne

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

Zverejnenie informácií o pohotovostných službách lekární na území Prešovského kraja.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach na území Prešovského kraja. 

Služba umožňuje občanovi nájsť otvorené pohotovosti lekární v okolí v rámci Prešovského kraja. 

Aktuálna pohotovostná lekáreň vo Vašom okrese

Zvolte si okres, v ktorom hľadáte pohotovostnú lekáreň.  

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Andrea Harasztová 
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/ 70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Lieková starostlivosť zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť