Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Dlhá Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Makovická Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Sv. Jakuba Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (M - PEDIATRICS, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Gorkého Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Pod Šibeňou horou Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYNON, s.r.o.) Bezručova 9, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Nový sad Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (MEDIVO) Radničné námestie 43, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Štefánikova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (DONATIUS, s.r.o.) Partizánska A, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Nám. L. Berku Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Mlynská Gynekologická ambulancia, Bardejov, (MUDr. Dušan Macala) Bezručova 3, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Stöcklova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o.,) Bezručova 8, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Mikulovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (M - PEDIATRICS, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia zubného lekárstva Humenné Kalininova Ambulancia zubného lekárstva, Humenné, (MUDr. Štefan Danč) Chemlonská 1, Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Fučíkove sady Gynekologická ambulancia, Humenné, (PROGYN s.r.o.) Ul. 1. mája , Humenné
ambulancia zubného lekárstva Humenné Duchnovičova Ambulancia zubného lekárstva, Humenné, (TOZIDENT, s.r.o.) 1.mája 25, Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Gaštanová Gynekologická ambulancia, Humenné, (HUMENLEK, s.r.o.,) Ul. 1. mája , Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Chemlonská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (Doktorkovo s.r.o.) Laborecká 58, Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Lúčna Gynekologická ambulancia, Humenné, (GYN-M.M. spol. s r.o.) Komenského 7, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Vihorlatská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Humenné, (MED-AID, s.r.o.) Chemlonská 1, Humenné
ambulancia zubného lekárstva Levoča Uholná ulica Ambulancia zubného lekárstva, Levoča, (M&M Smile Dent, s.r.o.) Vysoká 78, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Nová ulica Všeobecná ambulancia pre dospelých, Levoča, (MUDr. Cyprián Kučera) Probstnerova cesta 2, Levoča
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Levoča Ulica Michala Hlaváčka Gynekologická ambulancia, Levoča, (GynAel s.r.o.) Železničný riadok 2, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (PO-zdrav, s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Lomnická ulica Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (B-HEALTH s.r.o.) Kežmarská cesta 6, Levoča
ambulancia zubného lekárstva Levoča Okružná ulica Ambulancia zubného lekárstva, Levoča, (MUDr. Rastislav Bičanovský) Kláštorská , Levoča
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Sabinov J. Jesenského Gynekologická ambulancia, Sabinov, (GIN s.r.o.) SNP 1, Sabinov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Levoča Odorica Gynekologická ambulancia, Levoča, (Gyngut, s.r.o.) Kláštorská 17, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišské Podhradie Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Spišské Podhradie, (KOZMA s.r.o.) Palešovo Námestie 202, Spišské Podhradie
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišské Podhradie Štúrova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Spišské Podhradie, (MUDr. Marián Dzurík) Mariánske námestie 36, Spišské Podhradie
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Sabinov Ružová Gynekologická ambulancia, Sabinov, (GIN s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Samuela Jurkoviča Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stropkov, (PROPEDIA s.r.o.) Hviezdoslavova 18A, Stropkov
Nájdených 10 160 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť