Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Dlhá Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (JALMI, s.r.o.) Sv. Jakupa 21, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Makovická Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Gorkého Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia zubného lekárstva Bardejov Nový sad Ambulancia zubného lekárstva, Bardejov, (DENTIMA, s.r.o.) Radničné námestie 43, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov M. Vileca Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (ZDRAV-BARD, s.r.o.) Nám. Ladislava Berku , Bardejov
ambulancia zubného lekárstva Bardejov Mikulovská Ambulancia zubného lekárstva, Bardejov, (DENTIMA, s.r.o.) Radničné námestie 43, Bardejov
ambulancia zubného lekárstva Humenné Pod Krámovou Ambulancia zubného lekárstva, Humenné, (ORSTOMED, s.r.o.) 1.mája , Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Majakovského Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (E&J Pediatria, s.r.o.) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia zubného lekárstva Levoča Kukučínova ulica Zubna ambulancia, Levoča, (MUDr. Dagmar Papcunová) Vysoká ulica 78, Levoča
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Sabinov Fraňa Kráľa Gynekologická ambulancia, Sabinov, (GIN s.r.o.) SNP 1, Sabinov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Sabinov Jilemnického Gynekologická ambulancia, Sabinov, (GIN s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Akad. Pavlova NZZ Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Stropkov, (ADOMEZA s.r.o.) Hviezdoslavova 9, Stropkov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Bardejovské Kúpele Gynekologická ambulancia, Raslavice, (GYNART, s.r.o.) Sekčovská 1, Raslavice
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Košická Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (MUDr. Alexandra Grecová) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia zubného lekárstva Bardejov Poštárka Ambulancia zubného lekárstva, Bardejov, (JANKDent s.r.o.,) Partizánska 3405, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Snina Komenského Gynekologická ambulancia, Snina, (PEDIGYN s.r.o.) Strojárska 20, Snina
ambulancia zubného lekárstva Levoča Nad tehelňou Ambulancia zubného lekárstva, Levoča, (M&M Smile Dent, s.r.o.) Vysoká 78, Levoča
ambulancia zubného lekárstva Poľanovce Poľanovce Ambulancia zubného lekárstva, Spišské Podhradie, (HP ortodent, s.r.o.) Školská 2, Spišské Podhradie
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vladiča Driečna Gynekologická ambulancia, Stropkov, (MV - PANAKEIA, s.r.o.) Hviezdoslavova 19/18A, Stropkov
ambulancia zubného lekárstva Svidník MUDr. Pribulu Ambulancia zubného lekárstva, Svidník, (MUDr. Marián Sobek) Sovietskych hrdinov 2, Svidník
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Dolný Rad Všeobecná ambulancia pre dospelých, Poprad, (MUDr. Mária Dideková, s.r.o.) Teplická 8, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Giraltovce Kukorelliho Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Giraltovce, (NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE E S K U L A P , s.r.o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Svit Kukučínova Gynekologická ambulancia, Svit, (MATRIS, s.r.o.) Fraňa Kráľa 14, Svit
ambulancia zubného lekárstva Hranovnica Mlynská Ambulancia zubného lekárstva, Hranovnica, (Paudent, s.r.o.) Hviezdoslavova 23, Hranovnica
ambulancia zubného lekárstva Poprad Reinerova Ambulancia zubného lekárstva, Poprad, (MAXIMA Care, s. r. o.) Podtatranská 3A, Poprad
ambulancia zubného lekárstva Sabinov Jarková Ambulancia zubného lekárstva, Sabinov, (MUDr. Ľubomír Bujňák, s.r.o.) Námestie Slobody 50, Sabinov
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Mierová Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (ELITDENT s.r.o.) Levočská 1, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Lesná Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (Socrates s.r.o.) M. R. Štefánika 177 B, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Hradská cesta Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Kežmarok, (ARCHIMEDICA, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišská Belá Petzvalova Gynekologická ambulancia, Spišská Belá, (BELAMEDIK s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
ambulancia zubného lekárstva Kežmarok Vyšný mlyn Ambulancia zubného lekárstva, Kežmarok, (Kiradent s.r.o.) Dr. Fischera 5, Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Prešov Agátová Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Vargová Jana, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Moyzesova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (PO-zdrav, s.r.o.) Jána Bottu 6A, Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Valkovská Gynekologická ambulancia, Prešov, (ORPEGA, s.r.o.,) Prostějovská , Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Čergovská Gynekologická ambulancia, MUDr. Helena Múdra, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Magurská Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Vargová Jana, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Pod Wilec hôrkou Grigi-Dent, s.r.o., Prešov, (GRIGI-DENT, s.r.o.) Prostějovská 123, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Medzinárodného dňa žien Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (AP clinic s.r.o.) Prostějovská 14, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Gerlachov Nová Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (LES ENFANTS, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Udavské Udavské Všeobecná ambulancia pre dospelých, Humenné, (Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.) Ul. 1. mája 1459, Humenné
Nájdených 10 697 záznamov, zobrazujem 1 až 40.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť