Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Dlhá Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Martina Benku Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o.,) Bezručova 8, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Hurbanova Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYNKAL, s.r.o.) Dlhý rad 30, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Pod brehom Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia zubného lekárstva Bardejov Mlynská Ambulancia zubného lekárstva, Bardejov, (SIGNUM DENS, s.r.o.) Štefánikova 20, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Dubová Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (E&J Pediatria, s.r.o.) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Stavbárska Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (JOVES, s.r.o.) Štefánikova 29, Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Majakovského Gynekologická ambulancia, Humenné, (HUMENLEK, s.r.o.,) Ul. 1. mája , Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Kukučínova ulica Všeobecná ambulancia pre dospelých, Levoča, (Gromed, s.r.o.) Železničný riadok 2, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Fraňa Kráľa Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Sabinov, (MEED, s.r.o.) SNP 1, Sabinov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Sabinov Jilemnického Gynekologická ambulancia, Sabinov, (GIN s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Kvetná Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stropkov, (TOP-PED, spol. s r.o.) Akad. Pavlova 10, Stropkov
ambulancia zubného lekárstva Bardejov Bardejovské Kúpele Ambulancia zubného lekárstva, Bardejov, (SpaDental, s.r.o.,) Bardejovské Kúpele , Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Košická Gynekologická ambulancia, Humenné, (NATALI GYN s.r.o.) 1.mája 1, Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Poštárka Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYNON, s.r.o.) Bezručova 9, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Snina Komenského Všeobecná ambulancia pre dospelých, Snina, (PRO SAN-MR s.r.o.) Sládkovičova 4, Snina
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Nad tehelňou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (NeoPedia, s.r.o.) Kukučínova 3, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Lúčka Lúčka Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (MUDr. Mária Poprocká) Železničný riadok 2, Levoča
ambulancia zubného lekárstva Vojtovce Vojtovce Ambulancia zubného lekárstva, Stropkov, (ZDRAVÝ ÚSMEV, s.r.o.) Chotčanská 16, Stropkov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Nábrežie Jána Pavla II. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Mária Šišáková, Poprad, (MUDr. Mária Šišáková s.r.o.) Joliota Curie 5, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad 29. augusta Gynekologická ambulancia, Poprad, (GYNONK s.r.o.) Banícka 28, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Scherfelova Gynekologická ambulancia, Poprad, (GYNONK s.r.o.) Banícka 28, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Boženy Němcovej Všeobecná ambulancia pre dospelých, Poprad, (SOLARIS Poprad, s.r.o.) Lidická 2, Poprad
ambulancia zubného lekárstva Giraltovce Prešovská Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (ESKULAP MIKULA, s. r. o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Malinovského Gynekologická ambulancia, Poprad, (ZDRAVIE TATRY - SLOVAKIA, s.r.o.) Dominika Tatarku 18, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Sabinov Bernolákova Gynekologická ambulancia, Sabinov, (GIN s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Podsadek Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (JUDent, s.r.o.) Sládkovičova 10, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Vranov nad Topľou Pribinova Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (BELSTOMA s.r.o.) Staničná 41, Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Kežmarok Hradská cesta Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Anna Kušniriková, Kežmarok, (AniDent, s.r.o.) Hradská cesta 2, Kežmarok
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišská Belá Petzvalova Gynekologická ambulancia, Spišská Belá, (BELAMEDIK s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
Nájdených 10 620 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť