Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bardejov, (DENTIMA, s.r.o.) Radničné námestie 43, Bardejov
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (S - DENTAL s.r.o.,) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (S - DENTAL s.r.o.,) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Svidník, (MUDr. Marián Sobek) Sovietskych hrdinov 2, Svidník
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Svidník, (MUDr. Marián Sobek) Sovietskych hrdinov 2, Svidník
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Svidník, (BREZMED, s.r.o.) 8.mája 39, Svidník
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (ESKULAP MIKULA, s. r. o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (ESKULAP MIKULA, s. r. o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (ESKULAP MIKULA, s. r. o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (ESKULAP MIKULA, s. r. o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Giraltovce, (ESKULAP MIKULA, s. r. o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (MUDr.Peter Danč, s. r.o.) Garbiarska 19, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (MUDr.Peter Danč, s. r.o.) Garbiarska 19, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (MUDr.Peter Danč, s. r.o.) Garbiarska 19, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (Jolana Zeherová) Kalinčiakova 10, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (MUDr.Peter Danč, s. r.o.) Garbiarska 19, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ján Jedinák, Kežmarok, (JEDINMED, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ján Jedinák, Kežmarok, (JEDINMED, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ján Jedinák, Kežmarok, (JEDINMED, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (Pro Family Dent s.r.o.) ZŠ Sídlisko II , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (Pro Family Dent s.r.o.) ZŠ Sídlisko II , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (Dentini s.r.o.) Sídlisko Juh , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (Dentini s.r.o.) Sídlisko Juh , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (Mariladent s.r.o.) M. R. Štefánika 177 B, Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (Mariladent s.r.o.) M. R. Štefánika 177 B, Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Snina, (VALUDENT, s.r.o.) Strojárska , Snina
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Snina, (VALUDENT, s.r.o.) Strojárska , Snina
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (ZUBÁRKA, s.r.o.) Šrobárova 20, Prešov
Nájdených 10 160 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť