Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Bajkalská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Poprad, (DOTTORE) L. Svobodu 67, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Továrenská Gynekologická ambulancia, Poprad, (GYNONK s.r.o.) Banícka 28, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Hurbanova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Poprad, (ZIKUB,s.r.o.) UL. 1. MáJA 30, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Krátka Všeobecná ambulancia pre dospelých, Poprad, (AMB-AŠ, s.r.o.) Mnoheľova 2, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Lúčna Všeobecná ambulancia pre dospelých, Poprad, (MUDr. Mária Dideková s.r.o.) Teplická 8, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Oravská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Poprad, (MUDr. Mária Dideková s.r.o.) Teplická 8, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Stavbárska Gynekologická ambulancia, Poprad, (GYNONK s.r.o.) Banícka 28, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Svit Sládkovičova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Svit, (PEDIATRIA s.r.o.) F.Kráľa 14, Svit
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Svit Kpt. Nálepku Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Svit, (MEDIV) Fraňa Kráľa 14, Svit
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Palárikova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Poprad, (Solaris Poprad, s.r.o.) Lidická , Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Uralská Gynekologická ambulancia, Poprad, (ZDRAVIE TATRY - SLOVAKIA, s.r.o.) Dominika Tatarku 18, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Tolstého Gynekologická ambulancia, Poprad, (LADY CARE) Moyzesova , Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Svidník Nábrežná Gynekologická ambulancia, Svidník, (GYNAL, spol. s.r.o.) Pionierska 361, Svidník
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Svidník Part. Kmiťa Gynekologická ambulancia, Svidník, (ANZUMED, spol. s r.o.) MUDr.Pribulu 4, Svidník
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Svit Hraničná Gynekologická ambulancia, Svit, (MATRIS s.r.o.) Fraňa Kráľa 14, Svit
ambulancia zubného lekárstva Poprad Ludvíka Svobodu Ambulancia zubného lekárstva, Poprad, (PEGO TATRY, s.r.o.,) Okružná 3, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Svidník Stropkovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Svidník, (MUDr. Mária Revická) Sovietskych hrdinov , Svidník
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Velická cesta Gynekologická ambulancia, Poprad, (ZDRAVIE TATRY - SLOVAKIA, s.r.o.) Dominika Tatarku 18, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vysoké Tatry Dolný Smokovec Gynekologická ambulancia, Vysoké Tatry, (Tatra Gyn, s.r.o.) Nový Smokovec 2, Vysoké Tatry
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Záborského Gynekologická ambulancia, Poprad, (LADY CARE) Moyzesova , Poprad
ambulancia zubného lekárstva Sabinov Kvetná Ambulancia zubného lekárstva, Sabinov, (MUDr. Ľubomír Bujňák, s.r.o.) Námestie Slobody 50, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Poštárka Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (MEDIFIL, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Pod traťou Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Okružná Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (Dr. Šima, s.r.o.) Mierová 90, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Poľská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Okulka Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (JOMED spol. s r.o.) Námestie slobody , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Vranov nad Topľou Okulka Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (IBF+DENT s.r.o.) Nám. Slobody 5, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Okulka Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Vranov nad Topľou, (ZEMEDEA s.r.o.) M. R. Štefánika 177/B, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Lúčna Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (JAMIPA, s.r.o.) M. R. Štefánika , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Vranov nad Topľou Lúčna Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (VT DENT s.r.o.) Duklianskych hrdinov , Vranov nad Topľou
Nájdených 10 167 záznamov, zobrazujem 61 až 90.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Marek Číž
marek.ciz@vucpo.sk
051/ 70 81 636

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Mgr. Konštantín Oršuľak 
konstantin.orsulak@vucpo.sk
051/ 70 81 633

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť