Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Lúčna Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Jozef Gajdoš, Vranov nad Topľou, (PEDGAMED s.r.o.) M. R. Štefánika 177 B, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Juh Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (JAMIPA, s.r.o.) M. R. Štefánika , Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Juh Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Jozef Gajdoš, Vranov nad Topľou, (PEDGAMED s.r.o.) M. R. Štefánika 177 B, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Ondavská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (JAMIPA, s.r.o.) M. R. Štefánika , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Vranov nad Topľou Ondavská Dentálne centrum Fenicus, Vranov nad Topľou, (Ally&Partner, spol. s r.o.) Kalinčiakova 8, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Ondavská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Vranov nad Topľou, (MUDr. Erika Komárová) M.R.Štefánika 177, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Bernolákova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (JAMIPA, s.r.o.) M. R. Štefánika , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Vranov nad Topľou Bernolákova Dentálne centrum Fenicus, Vranov nad Topľou, (Ally&Partner, spol. s r.o.) Kalinčiakova 8, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Bernolákova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Jozef Gajdoš, Vranov nad Topľou, (PEDGAMED s.r.o.) M. R. Štefánika 177 B, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Sídlisko I Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (KOORD s.r.o.) Hronského 43, Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Vranov nad Topľou Sídlisko I Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (HABIBI DENT s.r.o.) Štúrova 2, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Sídlisko I Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Vranov nad Topľou, (MUDr. Erika Komárová) M.R.Štefánika 177, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Sídlisko II Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (KOORD s.r.o.) Hronského 43, Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Zámocká Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (DAPTI, s.r.o.) Obchodná 3, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Zámocká Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (JUDent, s.r.o.) Sládkovičova 10, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Zámocká Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Zamoyského Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (DAPTI, s.r.o.) Obchodná 3, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Zamoyského Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (JUDent, s.r.o.) Sládkovičova 10, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Zamoyského Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Za vodou Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (NZZ Turcsányiová, s.r.o.) Levočská 1808, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Za vodou Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (DemjanDent, s.r.o.) Sládkovičova 15, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Za vodou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Duklianskych hrdinov Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (NZZ Turcsányiová, s.r.o.) Levočská 1808, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Duklianskych hrdinov Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (MUDr. Katarína Koberová) Obrancov mieru 9, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Duklianskych hrdinov Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (NZZ Turcsányiová, s.r.o.) Levočská 1808, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Farbiarska Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (NZZ Turcsányiová, s.r.o.) Levočská 1808, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Farbiarska Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (DemjanDent, s.r.o.) Sládkovičova 15, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Farbiarska Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
Nájdených 10 167 záznamov, zobrazujem 91 až 120.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Marek Číž
marek.ciz@vucpo.sk
051/ 70 81 636

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Mgr. Konštantín Oršuľak 
konstantin.orsulak@vucpo.sk
051/ 70 81 633

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť