Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia zubného lekárstva Prešov Škultétyho Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (GRIGI-DENT, s.r.o.) Prostějovská 123, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Škultétyho Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (MUDr. Valéria Herdická) Levočská , Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Šmeralova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (PRA-LEK s.r.o.) Prostějovská 33/B, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Šmeralova Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (MADENUS s. r. o.) Mukačevská 18, Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Šmeralova Gynekologická ambulancia, Prešov, (LIGUS, s.r.o.,) Matice slovenskej 2A, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Šmeralova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Šoltésovej Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Papajová Zuzana, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Šoltésovej Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Vargová Jana, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Šoltésovej Gynekologická ambulancia, MUDr. Helena Múdra, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Šoltésovej Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Špitálska Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (MUDr. Iveta Demjanová) Sládkovičova , Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Špitálska Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (Stoma-LK s.r.o.,) Levočská 18, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Špitálska Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (MUDr. Valéria Herdická) Levočská , Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Šrobárova Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Papajová Zuzana, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Šrobárova Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Vargová Jana, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Šrobárova Gynekologická ambulancia, MUDr. Helena Múdra, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Šrobárova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Štefánikova Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (iDental, s.r.o.) Kerastínske námestie 1, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Jastrabia Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Jedľová Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (MEDIKOCENTRUM, s.r.o.) Justičná 15, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Jedľová Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Martin Hinďoš, Prešov, (DENTISTS s.r.o.) Sabinovská , Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Jedľová Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Južná Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Lucia Šimoňáková, Prešov, (LaSmed s. r. o.) Konštantínova 17, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Južná Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Limbová Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (MEDIKOCENTRUM, s.r.o.) Justičná 15, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Limbová Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Lúčna Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (MEDIKOCENTRUM, s.r.o.) Justičná 15, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Lúčna Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Majakovského Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (Pado MD, s.r.o.,) Levočská 18, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Majakovského Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Martin Hinďoš, Prešov, (DENTISTS s.r.o.) Sabinovská , Prešov
Nájdených 10 222 záznamov, zobrazujem 91 až 120.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť