Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Garbiarska Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (NZZ Turcsányiová, s.r.o.) Levočská 1808, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Garbiarska Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (DemjanDent, s.r.o.) Sládkovičova 15, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Garbiarska Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Námestie sv. Mikuláša Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (NZZ Turcsányiová, s.r.o.) Levočská 1808, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Námestie sv. Mikuláša Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (DemjanDent, s.r.o.) Sládkovičova 15, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Námestie sv. Mikuláša Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Tatranská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (MEDALI s.r.o.) Sládkovičova 8, Stará Ľubovňa
ambulancia zubného lekárstva Stará Ľubovňa Tatranská Ambulancia zubného lekárstva, Stará Ľubovňa, (MUDr. Katarína Koberová) Obrancov mieru 9, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Tatranská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (BMPP s.r.o.) Obrancov mieru , Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Nám. gen. Štefánika Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stará Ľubovňa, (MEDALI s.r.o.) Sládkovičova 8, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Nám. gen. Štefánika Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Čemernianska Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (LAZAMED s.r.o.) Kukučínova , Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Lomnická Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (LAZAMED s.r.o.) Kukučínova , Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vranov nad Topľou Kukučínova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (LAZAMED s.r.o.) Kukučínova , Vranov nad Topľou
ambulancia zubného lekárstva Vranov nad Topľou Sídlisko II Ambulancia zubného lekárstva, Vranov nad Topľou, (Pro Family Dent s.r.o.) ZŠ Sídlisko II , Vranov nad Topľou
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Ivana Stodolu Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Anevita s.r.o.) Hradská cesta 2, Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Kežmarok Ivana Stodolu Ambulancia zubného lekárstva, Kežmarok, (SMART SMILE s.r.o.) Jakuba Kraya , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Továrenská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Anevita s.r.o.) Hradská cesta 2, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Továrenská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Kežmarok, (PEDIATRIK-VJ, s.r.o.) Hradská cesta 2, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Vrbovská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ľubica, (MEDEZAH s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia zubného lekárstva Ľubica Vrbovská Ambulancia zubného lekárstva, Ľubica, (KAPADENTA, s.r.o.,) Vrbovská 45, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Vrbovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ľubica, (MarPed, s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Športová Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ľubica, (MEDEZAH s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia zubného lekárstva Ľubica Športová Ambulancia zubného lekárstva, Ľubica, (KAPADENTA, s.r.o.,) Vrbovská 45, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Športová Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ľubica, (MarPed, s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Bernolákova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ľubica, (MEDEZAH s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia zubného lekárstva Ľubica Bernolákova Ambulancia zubného lekárstva, Ľubica, (KAPADENTA, s.r.o.,) Vrbovská 45, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Bernolákova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ľubica, (MarPed, s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Povstalecká Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ľubica, (MEDEZAH s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia zubného lekárstva Ľubica Povstalecká Ambulancia zubného lekárstva, Ľubica, (KAPADENTA, s.r.o.,) Vrbovská 45, Ľubica
Nájdených 10 167 záznamov, zobrazujem 121 až 150.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Marek Číž
marek.ciz@vucpo.sk
051/ 70 81 636

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Mgr. Konštantín Oršuľak 
konstantin.orsulak@vucpo.sk
051/ 70 81 633

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť