Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Poľná Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ľubica, (MarPed, s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Pod lesom Všeobecná ambulancia pre dospelých, Ľubica, (MEDEZAH s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia zubného lekárstva Ľubica Pod lesom Ambulancia zubného lekárstva, Ľubica, (KAPADENTA, s.r.o.,) Vrbovská 45, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ľubica Pod lesom Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Ľubica, (MarPed, s.r.o.) Vrbovská cesta 34, Ľubica
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Cintorínska Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Kežmarok Cintorínska Ambulancia zubného lekárstva, Kežmarok, (SMART SMILE s.r.o.) Jakuba Kraya , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Huncovská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Huncovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Kežmarok, (ARCHIMEDICA, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Garbiarska Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Kežmarok Garbiarska Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Anna Kušniriková, Kežmarok, (AniDent, s.r.o.) Hradská cesta 2, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Michalská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Slavkovská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Slavkovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Kežmarok, (ARCHIMEDICA, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Martina Lányiho Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Kežmarok Martina Lányiho Ambulancia zubného lekárstva, Kežmarok, (SMART SMILE s.r.o.) Jakuba Kraya , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Toporcerova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Sihoť Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia zubného lekárstva Kežmarok Sihoť Ambulancia zubného lekárstva, Kežmarok, (KATIDENT, s.r.o.) Huncovská 26, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Sihoť Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Kežmarok, (ARCHIMEDICA, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Záhradná Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Nábrežná Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kežmarok, (Sor-med s.r.o.) Dr. Daniela Fischera , Kežmarok
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Nábrežná Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Kežmarok, (ARCHIMEDICA, s.r.o.) Hviezdoslavova 27, Kežmarok
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišská Belá Zimná Gynekologická ambulancia, Spišská Belá, (BELAMEDIK s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá Zimná Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Spišská Belá, (NAGYMED, s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišská Belá Továrenská Gynekologická ambulancia, Spišská Belá, (BELAMEDIK s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá Továrenská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Spišská Belá, (NAGYMED, s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišská Belá Kpt. Jána Nálepku Gynekologická ambulancia, Spišská Belá, (BELAMEDIK s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá Kpt. Jána Nálepku Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Spišská Belá, (NAGYMED, s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišská Belá Štefánikova Gynekologická ambulancia, Spišská Belá, (BELAMEDIK s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá Štefánikova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Spišská Belá, (NAGYMED, s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
Nájdených 10 167 záznamov, zobrazujem 181 až 210.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Marek Číž
marek.ciz@vucpo.sk
051/ 70 81 636

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Mgr. Konštantín Oršuľak 
konstantin.orsulak@vucpo.sk
051/ 70 81 633

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť